I FDF Viborg 1 er børnene delt op i følgende klasser:

Puslinge 5-6 år (optages kun efter aftale med lederne på tumligeklassen)
Tumlinge 7-8 år
Pilte 9-10 år
Væbnere 11-12 år
Seniorvæbnere 13-15 år
Seniorer 15-18+ år

Aldersangivelsen er vejledende idet vi ofte anvender skoleklasser. I menuen kan du finde programmer og mødetider for de forskellige aldersgrupper.

Praktisk Info

Husk, at når du kommer til FDF, skal du være praktisk klædt på og have passende tøj på, så vi kan være både ude og inde. Det er ikke altid, at du kan se ud af programmet, om det foregår ude eller inde. Husk også March&lejr-sangbogen.

Kommer du ikke til FDF en aften, så husk at give besked til klasselederne.

Som du kan se af programmerne, er møderne spredt over mange forskellige steder i Viborg og omegn. Vi mødes og slutter altid på de anførte steder. Du skal derfor selv sørge for transporten, og vi håber, at I kan finde ud af nogle samkørsels-ordninger.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte klasselederen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Telefonumre fremgår af adresselisten og af klasseprogrammerne.