FDF Samvirket i Viborg er en selvstændig forening. FDF Samvirket i Viborg består af tidligere og nuværende medlemmer af FDF og andre, der ønsker at støtte FDF.

FDF Samvirket i Viborg laver dels aktiviteter for at støtte FDF kredsene i Viborg dels arrangerer de sociale aktiviteter for medlemmerne.

FDF Samvirket i Viborg blev stiftet i forbindelse med FDF Viborg 1. kreds' 40 års jubilæum i 1948.