Frivillige ledere

Kredsens ledere er alle frivillige og ulønnede. Ligesom børnene og de unge er lederne også medlemmer af kredsen, og de betaler kontingent ligesom alle andre.

Kredsens ledere består dels af unge mellem 15 og 18 (lederassistenter) år og dels af voksne over 18 år.

Lederne står for det daglige børnearbejde i kredsen.

Kredsledelsen støtter lederne

Klasselederne støttes af kredsledelse, bestyrelse, kontorchef, kasserer og andre.

Man kan sige, at kredslederen er ledernes leder, og han eller hun har mange opgaver i forhold til kredsens drift.

Kredsens ledere holder jævnligt møder for at planlægge aktiviteter for kredsens medlemmer.

Bestyrelsen står bag lederne

Bestyrelsen er sammensat af kredsledelsen, en repræsentant for lederne, en repræsentant for seniorerne, to forældrerepræsentanter samt en repræsentant for menigheden i Viborg Domsogn. Til bestyrelsesmøderne deltager desuden kredsens kasserer.