I kredsen ønsker vi at kunne lave nogle gode aktiviteter for børnene. Udover halvårligt kontingent og deltagerbetaling til weekendture og sommerlejre, har vi brug for at skaffe yderligere penge for at få økonomien til at hænge sammen.

Dette gøres på to måder, ved at være med i Spildopmagerne og ved at sælge julelodsedler. Især ved Spildopmagerne har vi altid god brug for forældrehjælp, men anden forældrehjælp er også velkommen - se mere nedenfor.

Spildopmagerne

Kredsen deltager i indsamlingen af genbrugseffekter ved Spildopmagerne. Dette er en væsentlig del af kredsens økonomiske grundlag.

Spildopmagerne er en fælles organisation for FDF-kredse og spejdergrupper i Viborg og omegn. Spildopmagerne står for indsamling og salg af genbrugseffekter og uddeler overskuddet til kredsene/grupperne og er langt den største indtægtskilde i kredsens økonomi.

Vi deltager i indsamlingerne den første lørdag i måneden 10 gange om året. Her kører vi to ruter, så vi har hver gang brug for to chauffører samt 6 hjælpere.

Indsamlingerne starter kl. 09.45 lørdag formiddag og slutter, når ruten er kørt færdig, som regel omkring kl. 15.00.

Julelodseddel

Hvert år i november sælger medlemmerne af kredsen julelodsedler.

Julelodsedlen koster kr. 5,00 pr. stk. og der er 3 vinderchancer på hver. I hver klasse udpeges en supersælger, som vinder en gave.

Viborg Maskinsætteri og Menu Frost, Viborg er sponsorer for julelodsedlen, således at sætning og trykning bliver gratis for kredsen.

Anden forældrehjælp

Af andre opgaver, som vi indimellem beder om hjælp til kan nævnes:

  • kagebagning
  • en portion snobrødsdej eller pandekagedej
  • fællestransport
  • praktisk hjælp i og omkring Kokholmhytten
  • praktisk hjælp ved Søgrunden
  • tante m/k (dvs. køkkenhjælper) på weekendture eller på Møgelø

Al hjælp er velkommen og modtages med STOR tak!