Medlemsskab

Indmeldelse foregår til kontorchefen på kredsens kontor i Ungdomshuset, Gravene 28.

Du kan kontakte kredslederen for at komme på besøg, før du melder dig ind i kredsen.

Jan Vinther
Tlf. 21 72 61 39

Lene Thanild Schøler
Tlf. 24 62 17 15

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til viborg1kredsleder@hotmail.com. Udmeldelse kan ske pr. 31/7 og pr. 31/12. Melder man sig ud efter en kontingentperiodes start (kontingentperioderne er 1/1-31/7 og 1/8-31/12), betaler man kontingent for hele dette halvår.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes.

Når du er blevet medlem, kan du købe en på kredsens kontor i Ungdomshuset. Vi sælger både nye og brugte. Du kan også købe sangbog og andre ting, der er gode at have, når man er FDFer

Ændring af oplysninger

Adresseændringer, ændring af telefonnummer og mail samt udmeldelse skal afleveres på skrift på kontoret eller pr. mail til kredsledelsen på viborg1kredsleder@hotmail.com

Kontingent

Det koster 375,00 kr. pr. halvår at være medlem i FDF Viborg 1.

Nye medlemmer opkræves kontingent for hele det halvår, hvor de er startet. Dog sendes der ingen opkrævning hvis man indenfor de første 3 gange finder ud af, at FDF alligevel ikke er sagen.

Holder man pause fra FDF, skal man stadig betale kontingent til kredsen. Det er nemlig sådan, at kredsen skal betale kontingent til Landsforbundet FDF for alle registrerede medlemmer, uanset om de er aktive eller holder pause.