FDF Viborg 1 blev stiftet den 16. januar 1908. Kun 5 år og 3 måneder efter, at Holger Tornøe og Ludvig Valentiner stiftede den første FDF-kreds på Frederiksberg.

Dengang var FDF kun for drenge, og på møderne lavede de gymnastik og eksercits.

I 1919 blev lejrsporten – eller ’væbneridrætten’ – indført i FDF, og i dag er det stadig en af grundstenene i kredsens aktiviteter.

Kredsen har mange traditioner, som strækker sig tilbage til de første år. Sommerlejrene på Møgelø er et godt eksempel. Den første lejr blev holdt i 1928, og pånær 2 år har Viborg FDF været på sommerlejr Møgelø hver sommer lige siden.

Pigerne var ikke med i FDF fra starten, men i 1960’erne kom FPF til Viborg som selvstændige FPF-kredse, og så kunne pigerne også være med. Først i 1977 kom der piger med Viborg 1, og kredsen blev dermed til FDF/FPF. Når vi i dag ’bare’ hedder FDF er det resultatet af en navneændring for hele forbundet tilbage i 1994.

FDF Viborg 1 har helt fra starten haft en fane at samles om. Kredsens første fane blev overrakt ved en festlighed i Menighedshuset. Den var skænket af en kreds af damer.

Da den gamle fane var slidt op, og kredsen fik en ny, stor fane, blev fanepladerne fra den gamle fane restaureret og flyttet over på den nye. De er stadig med, når kredsens fane bruges.