Kredsens første hjemsted var KFUMs bygning på Trekronervej. Da kredsen forlod lokalerne omkring Trekronervej, fik de yngste årgange deres faste mødested på det daværende soldaterhjem i Boyesgade. Væbnerne fik derimod ikke et egentligt samlingssted. Væbnerafdelingen var delt op i små patruljer, der med 15-16 årige seniorer som ledere havde til huse, hvor mulighederne bød sig, på loftet over virksomheder eller kældre under banegården.

I 80’erne blev væbnerne samlet i et aktivitetscenter på plejehjemmet Sct. Ibsgården, for derfra at flytte til Ungdomshuset.

I dag holder FDF Viborg 1 stadig til i Ungdomshuset – men klassemøderne bliver også holdt mange andre steder – Søgrunden, Kokholm, Vranum Bakkehus, hos Henrik på Kommenvej er nogle af de mest benyttede steder.