Musik har altid haft en stor betydning for FDF Viborg 1. De første fire år af kredsens levetid havde man 3 trommer, 6 fløjter og 3 signalhorn, og samtidig med uddannelsen af sektionsførerne, uddannede man 12 større drenge til kredsspillemænd. Disse kredsspillemænd skabte glæde og afveksling på marchturene, men ønsket om et rigtigt orkester var brændende hos både førere og medlemmer.

I 1912 blev der oprettet et egentligt FDF-orkester i Viborg. Dette første orkester bestod af 11 udvalgte drenge fordelt på 8 blæsere og 3 på slaginstrumenter.
FDF orkesteret i Viborg har haft stor succes. Da det var på sit højeste, havde man både tambourkorps, juniororkester, harmoniorkester og slagtøjsorkesteret Los Marimbas.
I dag er FDF-orkesteret i Viborg en selvstændig musikkreds.

I perioden 1938-1955 havde FDF i Viborg også et sangkor - Droslerne. Det startede som et drengekor, men udviklede sig efterhånden til et blandet drenge- og mandskor, der blev kendt over hele landet. Om sommeren drog koret på turné i både ind- og udland.