FDF Viborg 1 er stiftet 16. januar 1908 kun 6 år efter den allerførste FDF-kreds startede på Frederiksberg i 1902. – FDF Viborg 1 blev kreds nummer 30 i Danmark.

FDF i Viborg blev dannet som følge af en trang hos nogle store drenge – Hagen Jørgensen, Tage Krogh og Christian Beier. Hvor den trang kom fra, er ikke let at gætte på – måske en luftning fra en anden by, hvor FDF allerede var startet, og hvor disse drenge havde fået en fornemmelse af, at det var meget bedre at lege – og meget bedre at være sammen – når der var en plan i sammenkomsterne, når der var nogle ældre, der ledede, og når man havde en fane at samles om, ikke blot en fane i bogstavelig forstand, men et mål, et motto.

Det var uden tvivl de rigtige mænd de tre drenge dengang fandt til at starte FDF i Viborg: Pastor Gunnar Krohn (formand), oversergent J. Jensen (kredsfører), boghandler Victor Christensen og sergent From.

Da man havde fundet en mand til kredsfører, stabssergent J. Jensen, begyndte man ikke straks at optage drenge. I stedet oprettede man en skole, hvor nogle større drenge blev uddannet til sektionsførere.

Da starten kom med optagelse af drenge, myldrede det ind med store og små. Medlemstallet nåede ca. 200 i den første begejstringstid for så at svinde ind til det halve i løbet af et par år. Der kom drenge fra alle samfundslag.

Der blev holdt øvelsesmøder med gymnastik og eksercits samt fjortendagsmøder. De sidste var møder for hele kredsen, og blev holdt på KFUM på Trekronervej. De varede 1 time og 15 minutter og bestod af to dele, en underholdende med foredrag eller lignende og en opbyggelig, altså en andagt. For førerne blev der om vinteren holdt bibeltimer.
Et rimeligt antal søndag formiddage rykkede kredsen ud i omegnen og holdt terrænøvelser ledet af kredsfører J. Jensen. De formede sig oftest som en mellemting mellem primitive militærøvelser og de drengelege som altid har eksisteret – dengang oftest kaldet ’røvere og soldater’.

En hilsen fra FDFs stifter, Holger Tornøe

"Når jeg har set på FDF-fotografier, har jeg som regel kunnet kende Viborg fra mange andre kredse fordi der var retning og holdning over kredsens hele opstilling, og når jeg har haft den glæde at besøge kredsen, har jeg i praksis mødt det samme."

Sådan skrev Holger Tornøe i sit lykønskningsbrev til FDF i Viborg, da kredsen fyldte 25 år.