De strategiske fokuspunkter er baseret på en række samtaler mellem kredseledelsen og de enkelte ledere. Disse blev opsamlet på kredsens lederplandag i juni 2023 og udviklingsmålene udformet. Hernedenfor kan et uddrag af oplægget til lederplandagen og den formelle formulering af strategien findes:

FDF Høje Taastrups strategi for 2023 til 2026.

Uddrag fra oplæg til lederplandagen 2023.