Medlemsskab

Medlemskab af FDF Høje Taastrup koster 600 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Du kan bare møde op til vores næste møde. Du kan også kontakte vores kredsleder Mette Bergmann på 4352 0292 / 2029 0379 eller på hojetaastrup@fdf.dk.

Det koster ikke noget at prøve om det er noget for dig - eller dine børn.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er er medlem kan du købe en i vores butik 55Nord. Du kan også spørge om vi har nogle brugt til salg i kredshuset.

Du kan altid få hjælp af din leder til hos finde frem til den rette størrelse og de kan også hjælp dig med vejledning til andre vare.

Gå til 55Nord butikken

Velkomst kuvert

Efter 3 møder vil man få udleveret en velkomst kuvert, denne vil indeholde en række praktiske oplysninger og en indmeldelsesblanket som man skal aflevere til en leder i kredsen.