Samværsregler

Ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem privat.

Til møder og på ture er der altid mindst 2 ledere tilstede. Og såfremt det er muligt, skal de være af forskelligt køn.

Drenge og piger sover hver for sig, med mindre der er ledere tilstede (f.eks. ved overnatning på høloft eller i bivuak).

Ledere skal ikke have ene-ansvaret for en gruppe børn.

Alle medlemmer skal til enhver tid respektere hinandens grænser, herunder også den enkeltes blufærdighedsgrænse.

Såfremt ifald at et overgreb/krænkelse finder sted, skal den udarbejdede handlingsplan følges.

Disse retningslinier er gældende for alle medlemmer i FDF Høje Taastrup, herunder også børn imellem, ledere imellem samt børn og ledere imellem.

Retningslinjerne samt handlingsplanen skal forelægges for alle nye ledere, andre voksne samt unge over 18 år som er med i kredsen.

Handlingsplan

Ved mistanke, skal denne efterprøves/diskuteres med de andre ledere.

Skriv ned hvad du har set og hørt - en saglig begrundet mistanke bygger på konkrete iagttagelser.

Kontakt formanden og kredslederen.

Overvej situationen grundigt.

Søg anonym vejledning hos politiet, i socialforvaltningen eller i en af de statslige rådgivninger.

Orienter den mistænkte, tag evt. en samtale i ledergruppen hvor den mistænkte er til stede.

Ved en begrundet mistanke (skøn) skal sagen politianmeldes.

Orienter barnets forældre, også om rådgivningsmuligheder.

Tag stilling til om den mistænktes fortsatte virke i kredsen.

Undgå panik, bed om støtte udefra.

Neutral information til kredsens forældre.

Forberede os på at møde pressen - der udvælges en repræsentant til at forestå dette.

Samværspolitik i FDF

FDF Høje Taastrups samværsregler bygger oven på den samværspolitik, som gælder for at alle FDF'ere. FDFs samværspolitik kan læses her:

FDFs samværspolitik

FDF Høje Taastrup samværsregler

Her kan du downloade FDF Høje Taastrups samværsregler.