Vi har arbejdet med at bevare og vedligeholde Skibladner II siden vi overtog skibet i 1962. Dette arbejde ønsker vi at fortsætte og dette kan kun ske med hjælp fra fonde og sponsorer, da deltagerbetaling og tilskud fra kommunen kun rækker til den løbende drift og mindre vedligehold af skibet. Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at bevare og tilbageføre skibet til dets oprindelige stand som det så ud i 1897 da blev bygget, samt at give mulighed for at børn og unge får en god oplevelse af at sejle med et gammelt dansk stykke kulturark.

Nedenfor er en samlet liste over de der gennem tiden har støttet Skibet økonomisk på forskellige projekter. Vi og alle der har sejlet med Skibladner II siger et stort tak for støtten.

Fonde der har givet støtte:

- Skibsbevarings fonden
- A.P. Møller fonden
- Nordea Fonden
- Hempel fonden
- Friluftsrådet
- Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
- Dansk Ungdoms Fællesråds - Lokalforeningspulje
- Tryg fonden
- Spar Nord Fonden
- Københavns Kommune - Genopretning af idrætsfaciliteter
- Jyllandspostens fond
- Krista og Viggo Petersens fond
- DBC

Andre der skal have tak:

- Dansk Bibliotekscenter
- Skive produktions skole
- NemTilmeld
- Højdevangskirken
- Skibsværftet Nordhavnen - Niels Stummann
- Lillebælts værftet - Chris Domino Larsen
- STARK byggemarked
- UNDA foregningen
- Café Samsø

Bliv fast sponsor

Vi søger en virksomhed der vil være fast sponsor for skibet og de aktiviteter vi laver med børn og unge. Ring til Benjamin vores kredsleder og hør mere om hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed 51 80 16 88