Sikkerhed:

Alle der sejler med skibet skal være tilmeldt personligt via NemTilmeld og alle oplysninger skal være udfyldt korrekt, da online tilmeldingen udgør skibets samlede deltagerliste i land i tilfælde af forlis.

Inden sejladsen påbegyndes skal du have modtaget sikkerheds instruks fra Skipper. Instruksen indeholder følgende; Hvad du skal gøre i en nødsituation, mand-over-bord procedure, procedure ved brand, hvordan man iføre sig redningsvest, placering redningsflåder, placering af brandudstyr, brug af toilet, regler for rygning og alkohol, samt en masse andre praktiske informationer.

Skibladner II er under tilsyn af Søfartsstyrelsen og er godkendt til sejlads med op til 24 personer (selv om vi kun har køjeplads til 19). Vi har to redningsflåder med plads til 12 personer hver. Flåderne efterses og synes hvert år.

Ombord på skibet findes også 24 godkendte, selvoppustelige redningsveste med tilhørende godkendt livline. Skibet er endvidere udstyret med radioudstyr til såvel langdistance som kortdistance radiokontakt med land og andre skibe, herudover flere GPS systemer, AIS og elektronisk søkort.

Der findes nødraketter, håndblus og røgdåser, som foreskrevet af Søfartsstyrelsen. Skibet har også radarreflektorer i rigningen. Derudover findes 2 stk redningskranse ene med lys og den anden med flag. Skibet har brandalarm som startes ved brand i et af skibes lukafer. Maskinrummet er udstyret med fjernbetjent brandslukningsudstyr, og der findes derudover en brandslukkere i hver lukaf på skibet, samt brandtæppe i kabys. Brandslukningsudstyret synes hvert år. Hovedmotoren kan benyttes som enten vandpumpe eller til brandslukning. Herudover er der på dækket en ekstra pumpe som kan benyttes som vandpumpe eller brandslukning.