2021

Vi er gået i gang med at søge penge til nyt vintertelt som skal bruges til at passe på vores gamle skib uden for vores sejlsæson og som vil danne ramme om vores arbejde om vinteren.
Da vi ikke har noget værksted på land, er alle vores aktiviteter på skibet også om vinteren, så for at holde på vores medlemmer og bevare det sociale netværk omkring skibet, bliver vi nødt til at have et godt vintertelt som vi kan holde disse aktiviteter under.
Vi har i 2020 fået ny rig med støtte fra A.P. Møllers Fond og Skibsbevaringsfonden, og da bl.a. de vanter og stag, der holder masterne, er udformet anderledes end tidligere, passer vores gamle vintertelt ikke længere – som i øvrigt er godt udtjent. Derfor søger vi midler til et nyt.

Hvis vi ikke har telt på om vinteren, slider vintervejret meget hårdt på skibet – hvilket bl. a. grå ud over mange af de forbedringer, vi har fået lavet med støtte fra forskellige fonde, der har ydet støtte til renoveringen af skibet det sidste mange år. Ligeledes muliggør et telt, at vores frivillige medlemmer også om vinteren kan ligge tusindvis af timer i projektet omkring Skibladner II.
Hvis forholdene er gode for vores frivillige, så kommer der også flere, og især den unge generation er lettere at holde på, når de ikke skal stå ude i vinterkulden, men kan være med i arbejdet under teltet og under arbejdet skabe gode sociale relationer til andre unge, men også ældre medlemmer, så de får et godt ståsted.

I år er det forhåbentligt sidst gang vi skal sætte det op. man kan tydelig se det på billederne:

Ned agter, er teltet utæt og vi har måtte ligge en ekstra presenning over, for at holde det tæt.


Teltet på forskibet, kan vi aldrig rigtig få tæt, da det ikke passer... så vi har altid vand ind genne stævnen når det blæser og regner.Her på billedet kan ses vi har lavet tagrender under teltet, da det er for lille til at blive syet rigtigt sammen.

Budget er på 218.000 kr.
Der er sendt mange ansøgninger ud, vi afventer svar fra mange endnu...

2021 - Juli

Så skete det, den første fond har givet tilsagn om støtte til nyt vintertelt.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har givet tilsagn om støtte med 40.000 kr.

2021 - August

Vi har måtte indse at efter Covid-19 er alting blevet dyre og det første tilbud og budget holder ikke mere, vi bliver nød til at dele det op i 2 faser.

Fase 1 - Fremstilling af alu-stativ til vinteroverdækning.

Nyt tilbud er indhentet på selve stativet, da alting er blevet dyrere og vi kunne ikke få et tilbud på teltet, før vi havde et stativ.

AF Marinservice har givet et tilbud på nyt stativ.

Fremstilling af alu-stativ til vinteroverdækning.
Stativet fremstilles i alurør, med en overlægger, mellem masterne og fra mesanen og ud til
daviderne, og fra stormasten op til forstævnen.

Der kommer lodrette støtter ned, for ca. hver anden meter. Disse hviler på en alu plade på
skandækket. Der bliver ikke lavet nogen permanente fastgørelses punkter.
På hver lodrette støtte påsvejses to stk. d-ringe, en til fastgørelse af presenningen, og en til en
langsgående surring, der går hele vejen rundt om skibet.
Stativet fremstilles så det går fri af lønningen.

På overlæggeren påsvejses beslag til spær. Spær og de lodrette støtter, samt den vandretlæggende
stiver, samles alle med tee clamps.
Der fremstilles en indgangsportal, hvor der er ca. to meters fri gennemgangshøjde, i valgfri side.
Alle dele opmærkes i samarbejde med reder, og der gives grundig instruktion i hvordan
overdækningen skal monteres.
Der er ingen sektioner der overstiger 3 meter i længden, eller 10 kg, så overdækningen kan
transporteres på trailer.

Fase 2 - Selve PVC teltet

Når alu-stativet er monteret kan vi bestille et tilbud fra 2 forskellige firmaer som laver telte til både i vores størrelse.

Når vi har disse tilbud skal vi søge flere penge fra fonde.

Vi har fået et mundlig bud på det og det lyder på ca. 92.000 kr.

så vores nye budget ligger på ca. 192.000 kr. i alt.

2021 - September

Tilsagn om støtte fra DUFs Lokalforeningspulje med 31.500 og Nordea-fondens Lokalpulje med 25.000 kr. til fase 1.

Så nu er der bestilt nyt stativ til Skibladner II hos AF Marinservice på Samsø.

2021 - November

D. 11-12-13-14. November kom AF Marinservice over og monterede vores telt stativ, det er blevet rigtig godt, vi glæder os så meget til at få skaffet penge til et vintertelt som passer til det nye stativ.

2021 - November

Så starter vi på Fase 2, skaffe penge til ny vintertelts dug.

Det skal være i PVC og overholde dette:

– Stræk stabil
– UV-beskyttelse
– 100% vandtæt
Størrelsen på dugen er nok omkring 19*10 meter = 190 m2
Da skibet er 18,5 i skroget og på midten er der 10 meter fra den ene side til den anden inklusiv højden og brede på side og tag, det er jo ikke helt det samme hele vejen men ca.

2022 - AUGUST

Så er alle pengene i hus og vi siger super mange gange tak til de fonde der har støttet os.

Dem der har givet penge til teltdugen er:

- Københavns Kommune - Genopretning af idrætsfaciliteter,
- Spar Nord Fonden

Opmåling af teltstativ er gjort i foråret 2022 og det er firmaet West Presenning Eftf. ApS der har fået ordren.

2022 - Oktober

Weekenden d. 21-22-23. oktober 2022 var vi i Middelfart og rigge skibet ned for vinteren og teltstativet blev monteret.


Onsdag d. 26. oktober 2022

Firmaet West Presenning Eftf. ApS er forbi og prøve 1. udgave af teltet af.

2022 - November

Så kom vinterteltet endelig på.