2018 - Budget og Tilbud:

I slut 2018 start 2019 har vi indhentet tilbud fra hele landet, været til møder og fået lavet en meget deltaljeret beskrivelse af vores rig og hvordan vi ønsker den lavet.

Det er der kommet dette budget ud af:

Face 1 - Start December 2019

Stående rig (uden ny stormast): 265.000,00 kr.
Røstjern traditionelt smedet: 61.640,00 kr.
Vævlinger på Stormast: 16.400,00 kr.
Ny smedet beslag til forgrejer efter tradition: 13.000,00 kr.
Ny smedet øjebeslag til topbarduner: 6.000,00 kr.
Renovering af storbomskødebeslag: 2.000,00 kr.
Ny smedet klyver-jager boms beslag: 3.000,00 kr.


Face 2 – Start 2021/2022

Ny stormast og bomme: 250.000,00 kr.
__________________________________________________________
I alt 617.040,00 kr.

Indtægter:

Skibsbevaringsfonden: 300.000,00 kr.
A.P. Møllers Fond: 150.000,00 kr.
__________________________________________________________
I alt 450.000,00 kr.

Mangler: 167.040,00 kr.

2019 – 7. November: Riggen tages af i Færgehavn Nord.

Og blevet transporteret ud til Niels' værft.

2019 - Uge 46 Vintertelt klargøres til Skibladner II, samt container til klargøring af bomme gøres
klar.

2019 - Uge 50 Vintertelt monteret og vedligehold af skibet kan begynde.

2019 - Uge 52 Røstjern afmonteres.

2020 - Januar

første weekend i januar blev der startet med at fremstille ny rig.
1. opgave var topbardunerne til mesanmasten. Her blev der splejst øjer i toppen til at lægge omkring masten. Øjerne var først blevet trenset, smertet, og klædt, inden de blev splejset. Til sidst mangler splejsen at blive klædt, sammen med den anden ende af wiren før den skal bændsles om en kovs og lapsalves på de klædte stykker.

Nyt regnings værktøj er blevet fremstillet...

I januar er vi også gået i gang med at slibe, oliere master med Linolie, intet lak.

under klargøring af masterne så vi desværre at godset på stormasten havde rykket sig,

så nyt storgods er blevet fremstillet...

Vi har også fikset klofalds bolten da, hullet var boret skævt i masten, så nu er bolten rettet til og støtte beslaget forlænget.

så er vi i gang med at klæ stag...

2020 - Februar

Arbejdet med jomfruerne er nu godt i gang...

Her har vi en færdig jomfru...

Der er nu også lavet beslag til jomfruerne...

nu er de færdige...

Der er også lavet et flot nyt beslag til vores VHF DSC antænde:

Vores Klyver/Jærger bom er ved at blive lavet om, så den passer til den nye rig.

Masterne er blevet slebet og fået klar linolie, så du skal det hele bare samles, så er de klar til at komme tilbage på skibet...

Face 2

2021/2022

Face 2 - Ny stormast og manglende bomme fremstilles.

Dette kan kun startes hvis vi har alle pengene til det, da vi ikke starter før vi har et godt økonomisk grundlag.

Mangler pt: 167.040,00 kr.

2020 - Februar

Vi har været i skoven og finde vores nye stormast. Planen er at vi får masten ringet ved roden, så står den der og tørre ud hele sommeren også bliver den fældet til vinter, hvor vi får den kørt til savværket. 2021 foråret
der tager vi afgørelsen hvornår den skal på skibet, hvis vi vælger 2022 så venter vi med at forarbejde den til efteråret 2021 da den der må været voldsomt ned tørret der.

Den er knastfri hele stammen så det er et meget højt træ.