Beskrivelse af projekt

På trods af de mange store reparationer Skibladner II har gemmengået i de forløbne år har Skibladner II stadig konstruktionsfejl fra forgangne reparationer og renoveringer. Desværre har det vist sig, under monteringen af det nye agterruf, at der er begyndende svamp og råd i agter vaterbordet, afslutningen af vores agterdæk/halvdæk op mod rorkassen. Der har ikke originalt været agter vaterbord, derimod har dæksplankerne løbet ret ind under rorkassen og er blevet spirget på en dæksbjælke der lå direkte an på hækspanterne.

Endvidere har vist sig, efter nærmere undersøgelser, at dæksbjælkerne som holder halvdækket ligeledes ikke har det så godt, derfor skal de også skiftes, for at få skiftet de dårlige dæksbjælker må vi afmontere det ny agterruf.
Bjælkelagets tilstand skyldes senskader af det første dæk (fra 1984) hvor nådafstanden var for stor til en tæt kalfatring i kombination med at nådvinklen var utilstrækkelig. Et krydsholt over to lønningsstøtter umuliggjorde kalfatring mellem vaterbord og skandæk - en yderligere forværring.
Gennem billeddokumentation har vi kunne fastlægge monteringsmetoden af agterruffet, med 5" Stikbjælker monteret direkte på rufkarmen som originalt, denne metode vil vi naturligvis genetablere og halvdækket bjælkebugt vil vi også genetablere så Skibladner II kommer tættere på sit oprindelige udseende og konstruktion fra 1897.
Det nye dæk udføres i 2" Norsk Fyr med perlestaf på undersiden og vaterbordet udføres i 2 1/2" Dansk Eg, med 1/2" perlestaf.

Som følgeopgave af halvdæksrenoveringen skal motorhalvruffet også renoveres. Her er planen at renovere kraveller, luger og mastekrave på motorruf. 8" Dæksbjælke ved halvdæk, 5" karmbjælke halvdæk med udsmykning på forkant som originalt.
Motorhalvruffets karme nuværende fastmontering til halvdækskarmen er konstrueret forkert så tæt kalfatring er umulig hvorfor træet i rufkarm, halvdækskarm og halvdæksbjælke er angrebet vi har i flere omgange søgt at stoppe angrebet med Boacol, men uden held. Derfor må vi inkludere halvruffet i denne renovering.

2018 - De første penge...

I 2018 kommer der svar fra de fonde der er søgt, nogen har givet afslag og andre har valgt at støtte os.

Skibsbevaringsfonden har givet 200.000,00 kr.
A.P. Møllers Fond har givet 100.000,00 kr.

Så vi har december 2018 i alt 300.000,00 kr. til projektet som er budget sat til i alt 368.140,00 kr.

Vi har derfor udsendt flere ansøgninger... som vi venter svar på.

2019 - Marts - Træ indkøbt og lagt til tørrer

I marts måned er det første træ blevet købt ind, så det kan blive lagt til at tørrer...

Chris(Bådebyggeren) skriver:

Fyrtræ ligger på loftet så det er absolut tørt til i kommer. Egetræet er hentet i Nordjylland for det var det tørreste jeg kunne finde. Der mangler en 5” mere og en 8” til hoved bjælke der er reserveret så de skal bare hentes😅. Jeg har holdt møde med Svend Brieske smeden der skal lave skalkejern til ruffet, så det bliver håndsmedet.

2020 - September - Alle pengene er i hus

Efter mange ansøgning med mange afslag, kom der ende svar fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond som ønsker at støtte og med de sidste 60.000 kr.

Så nu ser det sådan her ud:

A.P. Møllers Fond - 100.000,00 kr.
Skibsbevaringsfonden - 208.140,00 kr.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - 60.000,00 kr.

I alt 368.140,00 kr.

Det er bare så fedt.

Skibet ligger nu klar til at Chris, kan komme i gang.

2020 - November - Arbejdet er gået i gang...

Vores nye agter ruf er taget af og bliver kørt ind i en hal, og vores gamle vintertelt bliver monteret oven på et hjemmebygget stativ, da det gamle ikke passer mere, efter vi har fået ny rig.


D. 6 November 2020
Halvdæk og motorruf er nu fjernet.


D. 13. November 2020
Så er arbejdet snart færdigt med at fjerne alt det gamle træ nede agter som skal fornyes.

Men vi skal desværre også skifte 11 meter 3" Hovedæks Bjælkevæger i SB og BB Agter og det betyder ud med vores vandtank og diesel tank.
Så det er en udgift der ikke var med i budgettet, øv øv.

Men det er nu det kan lade sig gøre.
Som man kan se på det ene billede er der ikke noget at gøre.

D. 16. November 2020
Vi har nu fået flyttet vores tanke væk fra skibssiderne så vi kan få skiftet vores bjælkevæger i begge sider også.

Gennem hele November og December får vi også slået hele dækket, vaterbord, skandæk, støtter og rundt om alle luger. så vi til 2021 gerne skulle have et tæt dæk.

Der er højvandet i dag, kalfatre fra Kaj er ikke noget de gør så tit. Og så er det godt vejr!

Hele dækket er nu slået og det er tæt, nu skrabes hele dækket, mens der løber dejligt koldt saltvand ud på dækket, skulle hilse og sige det er meget koldt.
Men Chris’s lærling holder humøret højt og ligger en ære i at gøre det rigtigt og springer ikke over nogen steder.
2020 - December

Efter flere uger hvor der kun er blevet pillet gammel træ ud af Skibladner II så begynder de at ligge nyt træ i nu.
Der er kommet lidt ny garnering i over i bagbord side og et nyt spant i styrbord side.


D. 7. december 2020. Kom styrbord bjælke væger på plads, der skulle kæmpes lidt, men de troede på det! Og til sidst kom den på plads.Torsdag d. 10. december 2020 kom bagbord bjælkevæger i, det var ikke ledt, den fik lige et skub med 1,5 ton nøk talje, så nu er vi glade, det var det helt rigtige tidspunkt at få skiftet de bjælkevægerer.Sidste blik bag tankende, der er olieret med linolie med fungicid og stuptjæret.
I weekenden kom der friske kræfter og satte tankene på plads igen.
Rigtigt flot arbejde og særligt tanken om at agterskibet igen er forbundet med resten af skibet er meget betrykkende!

D. 22. December kom vores vand tank på plads, og fundamentet til vores lysmaskine blev monteret igen og malet.
Smukt arbejde.


Chris og Co. Har i dag fået bjælken under dæk og karmen ombord, det var denne her bjælke der har startet hele denne renovering af agterdækket

2021 - Januar

19. januar: To nye bjælkevæger til halvdæks bjælkerne og den agterste bjælke som er en 8 “ som er passet ind over spanterne og stævnen på agterspejlet der er kommet krumning i dækket så vandet bedre kan løbe af og det kommer til se bedre ud med skibsbriller på.


22. januar
Der er blevet sat bolte i siderne.

27. januar
Så er rammen til motor ruf ved at være på plads.
Rammen til motorruf bliver noget stærkere end det var før.

nede agter bliver der lagt nye knæ i.

28. Januar
Benjamin og Niels var på skibet i Middelfat, vi fik lavet stativer til tankene og lavet studs til vandtanken som var savet over.
Det var dejligt at se skibet igen.

Der roder lidt...:-)

8. februar
Så er pullert i styrbord side kommet på plads igen, den er blevet sat fast på en ny måde så vores dæk ikke bliver utæt når der blevet hevet i fortøjningerne, og ned agter er første beklædnings planke kommet på.

11. februar
alla planker på plads ved agter spejl.

11. februar
Så er ruftaget kommet på igen.
Og der bliver gjort klar til st tage skibet på land fredag.
Og Chris siger det stadig er møg koldt i Middelfart, men det holder dem ikke tilbage...🙂

12. februar
Så kom Skibladner II på land.