FDF Københavns Søkreds har gennem årene samlet stor erfaring og viden om sejlads og vedligeholdelse af gamle sejlskibe samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde. Grundstammen i dette arbejde har siden 1962 været galeasen Skibladner II. Vores intention er, at dette arbejde skal fortsætte, så den danske maritime arv bevares og holdes i live til kommende generationer.

Siden 1999 har vi i samarbejde med Skibsbevaringsfonden været optaget af at tilbageføre Skibladner II til sit udseende fra 1924, dog med masteplacering som i byggeåret 1897. Dette arbejde baseres på en solid dokumentation af skibets historie – fotos og diverse skibsdokumenter. I foråret 2006 afsluttedes første fase af den historiske genskabelse og gennemgribende renovering af skibet. Der blev skiftet køl, kølsvin, store dele af skrogets klædning, 110 meter spant og lagt nyt dæk. I 2008 fik skibet nyt ror og i 2012 blev der monteret et nikkepumpeankerspil, bygget ud fra billeddokumentation samt detaljer fra krøbelspillet på Krydstoldjagten Viking (N.F. Hansen 1897).

Projektet beskrivelse og tidsplan for historisk genopbygning af Skibladner II:
Fase 1

Udskiftning af køl, kølsvin, nyt spante træ, 110 meter klædning, nyt dæk samt isætning af originale klyds.
(gennemført 2006)
Støttet af AP Møller fonden og Skibsbevaringsfonden.

Fase 2

Et nikkepumpe-ankerspil udført efter historisk korrekt layout med tilhørende kranbjælker og nyt ror.
(gennemført 2008 og 2012)

Fase 3

Face 3.1 - Genopbygning af agterruf og dæk til oprindeligt udseende.
I dette forløb skal der også skiftes waterbord, skandæk og skanseklædning i begge sider, nyt agterspejl, ny skanseklædning hele vejen rundt.
(Startet i 2015 og afsluttet i 2018.)
Støttet af: Skibsbevaringsfonden, Hempel Fonden, AP Møller fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og FDF Københavns Søkreds.

Fase 3.3 - Renovering af agterdæk og motorruf.
Her fik vi også slået hele dækket, støtter, fisk og luge karme i Middelfart.
Fik kalfatret / slået næsten hele bunden, da en lærling skulle lære at slå et helt skib.
(gennemført 2021.)
Støttet af: Skibsbevaringsfonden, A.P. Møllers Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Mangler:
Face 3.2 - Ombygning af storluge så den fremstår i et oprindeligt udseende

Face 3.4 - Tilbageførelse af fordæk/stævn på Skibladner II
Der skal reetableres svinerygge, Judasøre, lønning og agter vendte dæksklyds med ankerkædekasser under dæk.
(Forventet start er vinter 2022/2023)

Fase 4

Etablering af stående rig efter traditionen med jomfruer og taljereb

Face 4.1 – Nyt rig, nye wire, føre riggen tilbage til originalt udseende, med ny placering af klyver jæger bom og jomfruer i storriggen.
(Gennemført 2020.)
Støttet af: Skibsbevaringsfonden og AP Møller fonden.

Mangler:

Face 4.2 – Ny stormast og bomme.
(Planlagt til 2023/24)

Fase 5

Ny hækjolle bygget efter traditionen.
(Gennemført 2019 til 2020.)
Støttet af: Friluftrådet og DUFs lokalforeningspulje.

Fase 6 – Skrog

Løbende udskiftning af bundplanker

Fase 6.1 - 2016/2017 – 3 planker skiftet i bagbord side nede agter så stødfordelingen kommer på plads, da den ikke passede.

Fase 6.2 - 2020/2021 – 4 planker skiftet agter i styrbord.

Fase 6.3 - 2022/2023 – 32 meter af 2,5” klædningsplanker i eg og ny stævnskinne i metal.

Video fra middelfart værft 2018