FDF Københavns Søkreds har gennem årene samlet stor erfaring og viden om sejlads og vedligeholdelse af gamle sejlskibe samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde. Grundstammen i dette arbejde har siden 1962 været galeasen Skibladner II. Vores intention er, at dette arbejde skal fortsætte, så den danske maritime arv bevares og holdes i live til kommende generationer.

Siden 1999 har vi i samarbejde med Skibsbevaringsfonden været optaget af at tilbageføre Skibladner II til sit udseende fra 1924, dog med masteplacering som i byggeåret 1897. Dette arbejde baseres på en solid dokumentation af skibets historie – fotos og diverse skibsdokumenter. I foråret 2006 afsluttedes første fase af den historiske genskabelse og gennemgribende renovering af skibet. Der blev skiftet køl, kølsvin, store dele af skrogets klædning, 110 meter spant og lagt nyt dæk. I 2008 fik skibet nyt ror og i 2012 blev der monteret et nikkepumpeankerspil, bygget ud fra billeddokumentation samt detaljer fra krøbelspillet på Krydstoldjagten Viking (N.F. Hansen 1897).

Projektets faser:

Projektet med at tilbageføre skibet til sit originale udsende er inddelt i nedenstående faser:

Fase 1 (2006)

Udskiftning af køl, kølsvin, spanttræ, klædning, dæk samt isætning af originale klys.

Støttet af AP Møller fonden og Skibsbevaringsfonden.

Fase 2 (2008 - 2012)

Et ankerspil udført efter historisk korrekt layout med tilhørende kranbjælker og nyt ror

Støttet af AP Møller fonden og Skibsbevaringsfonden.

Fase 3 (2016 - 2019)

Genopbygning af agterruf og dæk til oprindeligt udseende, samt ombygning af storluge så den fremstår i et oprindeligt udseende. I dette forløb skal der også skiftes waterbord, skandæk og skanse klædning i begge sider.

Støttet af: Skibsbevaringsfonden, Hempel Fonden, AP Møller fonden og FDF Københavns Søkreds.


Fase 4 (Start 2019)

Etablering af stående rig efter traditionen med jomfruer og taljereb.

Fase 5 (Start 2019)

Ny hækjolle bygget efter traditionen

Støttet af: Friluftrådet.

Video fra middelfart værft 2018