Medlem af FDF Københavns Søkreds:

For dig der sejler med os fast og som ønsker fuldt medlemsskab for FDF Københavns Søkreds. Som medlem af Søkredsen får du rabat på togter med Skibladner og kan deltage på alle FDF´s arrangementer, kurser osv.. Du modtager blade fra FDF og kan købe udstyr i FDF's butik 55Nord med 10% i rabat. Du har ligeledes indflydelse på Søskredsens arbejde og kan besidde bestyrelses og beslutningsposter i Søkredsen.

Pris:
Er du mellem 0-4 år koster det 100 kr. årligt
Er du mellem 5-24 år koster det 600 kr. årligt
Er du mellem 25-100 år koster det 750 kr. årligt
(Priser gælder for 2020)

Medlem af Skibladner II's netværk:

For dig der støtter op omkring skibet, hjælper med renovering eller sejler med på skibet, uden tilknytning til FDF. Som medlem Skibladner II's netværk får du rabat på togter med Skibladner.

Pris:
Er du mellem 0-24 år koster det 350 kr. årligt
Er du mellem 25-100 år koster det 500 kr. årligt
(Priser gælder for 2020)

Event medlem:

Event medlemsskab er tiltænkt til deltagere der ønsker at prøve at sejle med os inden de bliver medlem af enten FDF Københavns Søkreds eller Skibladner II's netværk. Som eventmedlem betales der ved hvert togt, et eventmedlemsskab svarende til 75 kr. pr. arrangement. Hvis det ikke er angivet særskilt i prisen for gaster, er eventmedlemskabet altid inkluderet. Skal du sejle mere end end en tur, skal du du være medlem.

Forbundsskjorte og Skibladner tøj

Du kan bestille forbundsskjorte eller Skibladner tøj ved at skrive en email vores tøjbestiller rkf@fdf.dk