Booking af Jollen

Du kan se i jollens kalender her, om den er ledig til booking, herefter skriver til til bookingsansvarlige på rkt@fdf.dk. Oplyse dato og tidspunkt for udgang og hjemkomst, antal personer, hvor i planlægger at sejle hen, dit telefon nr.

NB: Der er pt. kun åbent for at skippere og godkendte holdledere kan benytte jollen til sejlads. Søkredsens bestyrelse vurdere ordningen og om der skal åbnes for at flere kan benytte den selvstændigt.

Regler for brug af jollen

Opdateret d. 10-06-21

Jollen er håndlavet og speciel fremstillet til Skibladner II og vi ønsker at have jollen i rigtig mange år og derfor er det vigtigt at der bliver passet godt på den, samt at sejlads i den foregår på en ansvarlig måde. Derfor har bestyrelsen udarbejdet følgende regler og vejledning for håndtering og sejlads med jollen.

Reglerne justeres løbende af bestyrelsen efter evaluering af sejlsæsonen, samt hvordan jollen er brugt og og behandlet i løbet.

Bemærk at regler for sejlads med sejl på jollen ikke indgår i nedenstående, men tilgår senere når dette er afprøvet.

Booking til sejlads i København:

- Det er kun udnævnte skippere og holdlederer, der kan booke jollen

- Hvis man benytter el-påhængsmotoren skal man have modtaget introduktion i brugen af denne. Der afholdes introforløb i løbet af sæsonstart, som meldes ud i skipper og holdleder facebook gruppen

- Det er muligt at se hvornår jollen er ledig i booking kalender her, men alt sejlads sal aftales og bookes på forhånd med Jolleansvarlige rkt@fdf.dk

- Jollen kan ikke bookes på dage hvor Skibladner sejler togter eller dagsture. På dage med aftenture, kan jollen dog bookes såfremt den er tilbage på skibet senest 1 time før aftentur påmønstring (fleste tilfælde senest kl 16.00)

- Bookinger kan til hver en tid aflyses, hvis jollen skal indgå i Skibladners aktiviteter eller togter

Hvornår må man sejle:

- Der må kun sejles med jollen i perioden 15 april til 15 oktober, eller når vandet er mere end 10 grader

- Der må sejles i Københavns Havn når vindhastighed ikke overstiger 8 m/s og uden for havnen tæt ved kysten (maks 200 meter) med en vindhastighed på op til 6 m/s (vindhastigheden kan kontrolleres på DMI)

- Ved sejlads 1 time før solnedgang og frem, skal jollen føre hvidt lys 360 grader til 1 time efter solopgang. Alt natsejlads 1 time efter solnedgang eller 1 time før solopgang skal godkendes af kredsleder eller skipper når jollen er med på togt

- Under togt med Skibladner II må jollen kun benyttes efter aftale med skipper og det aftales hvem og hvorhen jollen må sejle.

Før sejladsen:

- På togter aftales det altid med skipper hvem og hvorhen der sejles

- Hvis du booker jollen til sejlads i Københavns havn, så skal du oplyse booking ansvarlige, hvor du sejler hen, hvis turen går uden for havnen. Send altid inden sejlads oplysninger med navne på de deltagere, du har med ud at sejle til booking ansvarlige rkt@fdf.dk

- Find nøgler, bundprop og dødmandsknappen i kortbord skuffen og lås jollen og påhængsmotor op

- Monter bundprop

- Sæt påhængsmotor fast med sikkerhedslinje på skibet, så den ikke kan tabes i vandet under montering

- Monter batteri på påhængsmotor og hver forsigtig med strømstik (Det skal vendes rigtigt og ikke sættes i med vold)

- Monter fendere eller bildæk på siden af Skibladner II så jollen ikke støder mod skibet.

- Last jollen med “Medbring altid” og sæt jollen i vandet.

- Vær forsigtig når jollen sænkes ned fra daviderne, så den ikke tipper over, og undgå at ramme Skibladner IIs ror, dæk roret med vores tovværks fender, som sættes fast på mesan skøde jern bum, så den hænger ned og roret.

Medbring altid:

- Åre i tilfælde af at El-påhængsmotor løber tør for strøm

- Øse til at tømme jollen for vand

- Fendere hvis båden skal lægges til kaj

- Ved sejlads uden for havnen medbringes nødblus, fløjte, anker og mobiltelefon i vandtæt cover, samt evt. skibets håndholdte VHF radio såfremt man besidder VHF-certifikat eller efter aftale med skipper, hvis man er på togt.

- Ved aften og nat sejlads lanterne med 360 graders hvid lys (1 time før solnedgang til 1 time efter solopgang)

- Evt. medbring wire-låse både til motor og til jollen, såfremt jollen skal efterlades på kajen.

Under sejlads:

- Der må maksimalt være 4 personer i jollen (børn under 12 år tæller tæller som en ½ voksen) eller maksimalt 400 kg samlet last

- Alle skal bærer godkendte redningsveste under sejlads. Undtaget er baderulle eller MOB øvelse

- Jollen skal føres forsvarligt efter søfartsreglerne og under hensyn til andre sejlende og badende

- Gaster må godt styre jollen, såfremt dette foregå forsvarligt og under opsyn af holdledere eller skipper, som samtidig er til stede i jollen

- Alle ombordværende skal under sejlads altid opholde sig siddende inde borde og må ikke binde sig fast til jollen

- Lad være med at sejle længere væk, end der er batteri til også at komme hjem igen

- Batterier har ikke godt af at blive helt afladet, så lad være med at køre batteriet under 10% af dets kapacitet

- Dødmandsknappen til påhængsmotoren, skal altid benyttes ved sejlads og være monteret på håndleddet, af den person der fører motoren

- Hvis der sejles ind på lavt vand, skal påhængsmotor stå i “Anti-ground” position, så den kan gå op hvis den rammer en sten eller bund (bådes køl stikker dybere end påhængsmotoren)

- Træk kun båden på land hvor der er sandstrand og ingen sten og tøm jollen for passagerer før den trækkes op

- Der må ikke indtages alkohol om bord og jollen må ikke føres beruset

Hvis jollen efterlades:

- Hvis du efterlader jollen til kaj for et kort stop f.eks hvis der skal provianteres, skal den fortøjres korrekt for og agter, samt med fender mod kajen. Jollen skal låses fast til kajen og jollens motor skal låses fast til båden, herudover skal dødmandsknap skal medbringes. Husk evt. at betale havnepenge hvis det er påkrævet

- Hvis du trækker båden op på en stranden (kun blød og fin sandstrand uden sten) så må den ikke efterlades uden opsyn

- Hvis jollens lægges for anker på en strand med f.eks sten, så må den ikke forlades uden opsyn

Efter sejlads:

- Sæt kroge fast til jollen og hejs den op

- Tøm jollen for ting

- Rengør og skyl jollen

- Afmonter bundprop

- Afmonter batteri fra påhængsmotor

- Sæt påhængsmotor fast med sikkerhedslinje på skibet så den ikke tabes i vandet og afmonter påhængsmotor

- Lås påhængsmotor og sæt batteri til opladning efter nedenstående vejledning

- Lås jollen fast til tværbjælken mellem daviderne og læg nøgler, bundprop og dødmandsknappen i kortbord skuffen

Om el-påhængsmotor:

- Påhængsmotoren levere en ydelse, der svarer til en almindelig påhængsmotor med 3 HK, hvilket svarer til en topfart på ca. 9 km/t

- Der er 2 batterier til motoren, som hver kan levere en distance på 9 km / 1t ved fuld hastighed og 18 km / 5t ved langsom fart. Der er batteriindikator på motoren, som angiver hvor langt man kan sejle med en førte effekt

- Batterierne kan flyde hvis de tabes i vandet, dog ikke hvis de sidder monteret på påhængsmotoren

- Batteriet skal tages af påhængsmotor, ved op og nedtagning af påhængsmotoren

- Påhængsmotoren er placeret i banjen ved stormasten og aflåst med wire og hængelås.

- Hvis der kommer vand i batteriets strømstik, skal de være helt tørre inden kabler monteres og motoren må startes eller opladning tilsluttes

Batteriopladning:

- Batteriet har ikke godt af at have oplader tilsluttet hele tiden og derfor skal laderen tilsluttes en timer, som sættes til 8 timer og derefter slukker den automatisk

- Batteriet oplades ved først at tilslutte ladestikket på batteriet og derefter tilslutte opladeren til timeren i 220v stikket

- Batteriet tager op til 8 timer at oplade og når batteriet er fuldt opladt lyser batteriets ladeindikator blåt lys

- Hvis du har brugt det ekstra batteri er du også ansvarlig for at dette oplades inden jollen skal benyttes igen. Du skal derfor tage ned på skibet og sætte det ekstra batteri til opladning