Projektbeskrivelse

På trods af de mange store reparationer Skibladner II har gennemgået i de forløbne år, dukker der endnu udfordringer op som følge af tidligere reparationer og renoveringer.

Vi har skaffet i alt 709.000 kr. til følgende opgaver:

1. Af og på montering af ny stævn skinne
2. 32 m Ege klædningsplanker på skrog
3. Ny svineryg i styrbord og bagbord side.
4. Udbedring af top judasøre
5. 31 m ny lønning og Lønningsstøtter under den lønning der skal skiftes gennem tjekkes for råd og evt udskiftning særligt støtter ved storriggen.
6. 4" Anker kædedæks gennemføring,
7. Kæde kasette i træ beklæd med rustfri stål, 2 stk. rør i træ under dæk
8. 2x 5" Pullerter
9. Ny Gaffel til mesan
10. Ny storbom ( ca 7.52 m) er den målt til.
11. Ny trim luge gerne med prismer i for lys.
12. Lugen på stor rufs fundament er råddent og skal skiftes.
13. --- Væg og dørk på trappen ned til kabys skal skiftes - Droppet
14. Total kalfatring af stævn og hele vand linjen, samt prime og male skrog.
15. Udbedring af stævn, der er en revnet.
16.Judasøre omkring bovspryd reetableres.
17. udskiftning af propper ved nedgangs lugen på fordækket.
18. Nye davider til jollen, gerne så den ikke går på ror stammen når den tages op og ned.
19. Agter klys til agter spring er der noget galt med. skal efter ses.
20. Dæks planke dårlig i bagbord side ved storvant, kan ses i salonen.

Tidsplan

Uge: 40
Skibladner II er klar til at Chris kan gå i gang med opgaverne.

Uge: 42
Nedrigning samt montering af teltstativ d. 21-22-23 oktober 2022

Uge: 43/44
Ny teltdug bliver monteret.

Uge: 45

Chris går i gang med det store "To Do liste"

Uge: 49

Torsdag d. 8 december 2022 kom skibet på land. hvor det skal stå julen over.

Uge: 7

17. til 19. februar 2023 - Middelfart - Weekend arbejde - Fokus var stormen Otto, El opgaver og Dæk skulle have linolie med trætjære.

Uge 12

20. marts 2023 - Skibet er kommet i vandet igen.

17. til 19. februar 2023 - Middelfart - Weekend arbejde - Fokus var stormen Otto, El opgaver og Dæk skulle have linolie med trætjære.

2022 - September

Skibladner II ankommer til Middelfart og skal d. 28-29-30 september 2022 og 1-2. Oktober 2022 deltage i NORDISK GAFFELRIG-SEMINAR 2022.

2022 - Oktober

Der kommer løbende træ til projektet...
Her ses træ til nye bomme og gafler, samt nye bund planker.

Opgave 1. Af og på montering af ny stævn skinne.

Vi er ved at få monteret et træ stykke nede foran på stævnen som hedder en "krig" og er en form for stråkøl/stævn.

Status d. 17-02-2023

Status d. 13-03-2023

Opgave 2. 32 m Ege klædningsplanker på skrog.

Torsdag d. 8. december 2022 kom Skibladner II på land.

Status fra d. 14. december 2022

Status d. 24. december 2022

Vi havde lige nogle spanter der ikke havde det så godt.
De er nu skiftet.

Sidste uge op til jul begynder der at komme nye planker i skibet.Status d. 11-01-2023

Vi har også fået en ny Jordplade på 3m2

Opgave 3. Ny svineryg i styrbord og bagbord side.

Lønningen skal også skiftes, det er heldigt, da den ikke ser godt ud nedenunder den gamle svineryg.

Status d. 23. januar 2023
Emma i gang med styrbord svineryg

Opgave 5. 31 meter ny lønning og Lønningsstøtter

Under den lønning der skal skiftes gennem tjekkes alle støtter for råd og evt udskiftning særligt støtter ved storriggen kontrolleres efter.

Der var desværre råd, i den ene støtte. men den er nu skiftet.


Ny lønning er ved at blive monteretStatus d. 11-01-2023

Status d. 26-01-2023

Opgave 8. 2x 5" Pullerter

Status d. 05-01-2023

Opgave 12. Lugen på stor rufs fundament er råddent og skal skiftes.

Fundamentet til storlugen er rådnet helt væk, så vi laver en hurtig løsning, så det ikke bliver så dyrt, men kan holde til vi skal have nyt storruf.

Status d. 23. januar 2023

Status d. 26-01-2023

Opgave 9. Ny Gaffel til mesan

Vi skal også have en ny gaffel til mesanen, da den gamle var revnet.

Status d. 22-03-2023


Opgave 11. Ny Trimluge

Der er fundet gamle tegninger frem fra gemmerne.

Status d. 22-02-2023

Opgave 14. Total kalfatring af stævn og hele vand linjen, samt prime og male skrog.

Status d. 23. januar 2023

Status d. 15-03-2023

Opgave 16. Judasøre omkring bovspryd reetableres.

Status d. 05-01-2023

status d. 25-03-2023

Opgave 18. Nye davider til jollen.

De gamle davider gik pludselig i stykker september 2022 til et Gaffelseminar i Middelfart og vi skulle Akut have nogen nye.

Status d. 22-03-2023 - En ny skabelon er lavet, så skal de bare laves...

Status d. 25-03-2023

Opgave 20. Dæks planke dårlig i bagbord side ved storvant, kan ses i salonen.

Der var 2 dæks planker der ikke havde det så godt, de er nu skiftet.

Alle billederne af hele Renoveringen i Middelfart 2022-2023 i højopløsning