En Kalejdoskopisk gennemgang af Landslejrene fra 1926 og frem til i dag

Gennem tiden har Landslejrene indeholdt et væld af idéer og temaer der, os bekendt, aldrig har været forsøgt samleti en oversigt.

Det har vi forsøgt her, fra de første landslejre, der var præget af konkurrencerne og de store øvelser til nutidens Landslejre.

Alle Lejrene har været bygget over et fælles tema, der så kunne indeholde flere undertemaer
– Men hvorfor overhovedet tage på landslejr?

I "Marselisborg-Nyt" Nr. 1 - November 1936, skriver Ejler Jensen, der var lejrchef på Landslejren i 1937, følgende indledning:

”Hvorfor tager vi på Landslejr?"

Jo, det gør, fordi vi simpelthen ikke kan lade være, naar vi som Landsforbund blot én Gang har oplevet, hvor meget det paa mange Maader betød for de deltagende Kredse at være med i en saadan stor Kammeratskabsring.


I Landslejren føler vi, at F.D.F. er et stort Landsforbund, og vi ser gennem vort Fællesskab, hvad F.D.F. egentlig er: en stor, alsidig, dansk Bevægelse.


I Landslejren mødes vi for at lære hinanden bedre at kende, for at dygtiggøres ved at se andres Arbejde, for at vise Offentligheden, at F.D.F. stadig er spillevende og med Iver og Interesse arbejder rundt i Danmarks Land.


Og saa tager vi i Landslejr for at rystes sammen og begejstres over, hvor dejligt det er at være med i F.D.F.".

Bedre kan det vel ikke siges – og det gælder stadig i dag!