Fra FDF Århus 2. kreds kan man læse i patruljen "Falkenes" bog.

Der er billeder og oplevelser fra dagligdagens FDF-møder og ture.

Tirsdag den 26. september 1944 holdt man møde på Kong Christian den 10's fødselsdag. Væbnerne havde "orientering" og kortlæsning på programmet.

Den aften fik drengene kaffe! til medbragte kager og sluttede med "Væbnersangen". En af drengene tegnede Chr.10 mærket i patruljebogen og skrev om aftenen.

Fra FDF Århus 3. kreds har en leder udførligt skrevet og klippet alt ud til en dagbog.

Poul Schou, sognepræst i Ålborg, medlem af FDF's hovedbestyrelse levede "under jorden" under besættelsen. Her fik han tid til at udarbejde en andagtsbog for patruljeførere.

FDF's hovedbestyrelse og ansatte 1944

FDF's Hovedbestyrelse og ansatte blev fotograferet inden 24. november 1944, hvor Gestapo trængte ind på Forbundskontoret og arresterede lederen af Forbundskontoret Magnus Poulsen. Han blev sendt til koncentrationslejren Dachau, men overlevede heldigvis.

Mærkelig nok er Jens Daniel Bitsch-Larsen ikke på billedet, da han var ansat som forbundssekretær, men måske var han i Jylland, da billedet blev taget. Det var jo ikke nemt med transportmuligheder fra Vestjylland til København, og FDFs Hovedbetyrelse havde på HB-møde den 29. august 1943 bestemt, at det var vigtigt, at der var en medarbejder i Jylland.

J.D. Bitsch-Larsen var forbundsekretær i årene 1943-1953.

Billedet set fra højre mod venstre: Stående

Gunner Tjalve, Povl Høy-Jensen, Poul Schou, Johs. Jensen, Har. Østberg, Søren Olsen, Magnus Poulsen, Knud Elbæk og Erik Petersen

Siddende:

Ejler Jensen, M. Jacobsen, C. Hoffmann-Madsen, Holger Tornøe, Ludvig Valentiner

Aage Rostrup og M. Vandborg