Gennem tiderne har den tidligere avlsbygning på Æblegården været ramme om Landsforbundets historiske samling. I daglig tale Historisk Samling - Alle tiders FDFmuseum - med depoter i andre bygninger på Sletten.

Stedet er blevet en fast del af Slettens mange aktiviteter, som kredsene gør brug af året rundt.

Ved 10 året for Historisk samling

Sidst i 1980’erne var det Egon Andsbjerg Larsen og Gunni Nielsen, Grindsted som så småt begyndte at indsamle ting og sager til et kommende museum.

I huset på Hjalmar Brantings Plads lå masser af arkivaler og sager, som trængte til at blive gennemgået. På Frederiksberg havde man været i gang i en årrække med at indsamle historiske materialer. Det blev til FDF Museet på Jomsborg.

Samtidig er der gennem årene er blevet afleveret meget til Rigsarkivet, hvor man i dag har adgang til det. Men et egentligt museum med udstillinger havde Landsforbundet ikke.

Omkring 1990 tog tingene fart. De første lokaler på Æblegården blev bygget om, og den officielle indvielse kunne finde sted under landslejren i 1991.

De følgende år blev hele etagen taget i brug til museet. Mødelokalet anvendes dog også til f.eks. kurser.

Det er blevet til utroligt meget FDF-historie gennem årene! Da Hjalmar Brantings Plads blev tømt i 1991 ved flytningen til Rysensteen, kom der meget til Sletten.

I årenes løb har kredsene og mange private afleveret gode ting. Ofte med en god personlig beretning, som giver tingene stor historisk værdi. Fra Rysensteen her vi modtaget bl.a. malerier og de to lurer. Endvidere hele arkivet fordelt i et halvt hundrede flyttekasser!

Museumsudvalget

De første mange år stod Egon Andsbjerg i spidsen for museumsudvalget: Lizzi og Carl-Otto Jensen, Karen og Paul Erik Didriksen, Aase og Henning Iburg. De byggede bogstaveligt talt hele samlingen op og arrangerede en række temaudstillinger.F.eks. over forbundsdragterne gennem 100 år, sommerlejre, sejladsarbejde og væbnerarbejdet.

Henning Iburg blev leder af museet efter Egon Andsbjerg, og i 2008 tog det nuværende udvalg over.

Bag Kulissen

FDF Historisk Samling er Landsforbundets officielle samling af arkivalier af enhver art.

I gemmerne findes uvurderlige fotos og arkivalier fra gamle protokoller, glasdias, FDF-ting, uniformer samt masser af andre effekter, - og der kommer hele tiden nyt ind, som skal registreres og arkiveres!

F.x. har vi over 30.000 gamle dias, som skal digitaliseres.

Samlingens medarbejdere mødes ca. en gang om måneden - ud over at de hver især arbejder med deres særområder mellem møderne.

Der arbejdes på følgende områder:

Formidling af Landsforbundet FDFs historie

Udstillinger: Fremsøgning af kilder, opsætning på plancher osv.

Registrering af arkivalier

Bearbejdning af film, fotos m.v.

Hjemmeside og facebookside holdes opdateret

Sortering af indkommet materiale

Udarbejdelse af brochurer, hæfter om Samlingen, temaudstillinger m.v.

Henvendelser fra FDF-kredse i hele landet, og foredrag om samlingen

Besøgende til rundvisning.

Samt meget mere..!