FDF Historisk Samling

FDF Historisk Samling

FDF Historisk Samling, Sletten
på 'Æblegården' er i princippet åben hele året.

Hvis man er på en af Slettens lejre, er der mulighed for at få adgang til udstillingerne, men det skal altid ske under ledsagelse af ledere.

Der er også mulighed for i god tid forinden at aftale en rundvisning med én fra udvalget.

Adresse

Historisk Samling
Æblegården
Bøgedalsvej 30
8680 Ry

Se på kort >

FDF har altid givet - og gør det fortsat - børn og unge et ståsted at møde verden fra, men alt har en historie! Vi vil gerne have din!

Hvordan så FDF's stifter ud? Sådan lød spørgsmålet en dag i FDF Historisk samling!

Her kan man se FDFs stifter Holger Tornøe og hans medstifter Ludvig Valentiner sammen med en flok stolte væbnere fra FDF K16.

Det er Holger Tornøe bagest tv. og Ludvig

Valentiner bagest th.

Billedet er taget ved jubilæumsfesten i Odd Fellow Palæet i 1952, hvor både Kong Frederik IX, Dronning Ingrid og Dronning Alexandrine deltog.

Ud over denne fest blev er afholdt to store drengefester i KB-Hallen.

Billedet er i øvrigt fra avisen "Socialdemokraten", der ikke altid havde det bedste forhold til FDF.

Billedet er venligst udlånt af FDF Museet i Randers.

Du finder FDF Historisk Samling på "Æblegården"

På FDF Historisk Samling kan du se en lang række ting og billeder, som giver et godt indtryk af FDFs og FPFs festlige og farverige historie igennem over hundrede år.

Hvert år arrangeres en lille specialudstilling, der sætter fokus på et afgrænset område.

Der har været specialudstilling om f. eks. væbnerarbejdet, sejlads, forbundsdragten og musikken i FDF.

I år vil vi have særligt fokus på 100-året for de første lejre på Sletten.

En lille del udstillingen om FDF under besættelsen bliver der også plads til.

ALLE TIDERS HISTORIE

Vi oplever i disse år en stærkt stigende interesse for historien set under et. Der udsendes bøger og film i store oplag som aldrig før, og interessen samler sig ikke kun om "de gamle dage", men også om den nyere historie.
Vi kan lære noget og få inspiration fra vores fælles fortid. Eller sagt på en anden måde: "Hvem er vi egentlig - og hvor kommer vi fra?"
I FDF er historien altid en del af os. Ligesom vi er en del af historien. Derfor er der til stadighed behov for at fortælle nye historier og dermed uddybe den store historie!
Vi får mange besøg på Historisk Samling - ikke mindst under somrenes lejre. Og interessen er kæmpestor - både blandt de helt unge og blandt de noget ældre.
Vores opgave på samlingen er tredobbelt:
- at samle og bevare
- at fortælle og formidle
- at være gæstfrie og lytte.
Derfor går "pensionisterne" på Historisk Samling altid glade på "arbejde" - og endnu mere opløftede hjem igen!

Vi sætter fælleskabet i fokus

Vil du lege med?

FDF er en fritidsaktivitet for børn og unge med leg, fællesskab og sjove oplevelser. Vi bygger huler og forhindringsbaner, løser gåder og mysterier, går på opdagelse i naturen, rister skumfiduser over bål, tager på ture og lejre, klæder os ud, lytter til historier og dyster mod og med hinanden i fantasifulde discipliner.

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab.