FÆLLES OM FREMTIDEN

I 1966 blev der nedsat et såkaldt FFF-udvalg (Fællesudvalg For Forsøgsarbejde). Det havde til opgave at følge det fællesarbejde, som en række FPF- og FDF-kredse i de år forsøgte sig med. Udvalget arbejdede til 1969, hvorefter det blev landsdelssekretærernes opgave at følge udviklingen nøje. For nu tog udviklingen for alvor fart - og nogle steder gik det alt for hurtigt! Der var mange hensyn at tage til både kredsens ledere og til især børnearbejdet. Var man klar til at have både piger og drenge til møderne - og ikke mindst på weekendturene. Masser af praktiske spørgsmål meldte sig. Her lå en uhyre vigtig opgave for os landsdelssekretærer. Vi var jo stadig to landsforbund med alt, hvad dertil hører. Fra begyndelsen af 1970erne holdt vi fælles stabsmøder med to generalsekretærer for bordenderne(!) ligesom de to HBer holdt enkelte fællesmøder, hvor hovedpunktet var drøftelser af et muligt fælles landsforbund.
Hele dette forløb kan man læse meget mere om i historiebøgerne "Fri så det mærkes", "På livet løs" og ikke mindst i "Frø" - historien om FPF gennem 25 år fra 1977.
Året 1973 blev et markant år i hele vores forbundshistorie, hvor vi for alvor måtte til at vænne os til de store ændringer. Vi havde fået et fælles blad GLIMT, der udkom ti gange om året til alle medlemmer. LEDEREN havde afløst Førerbladet og Leder Nyt, idehæfter og kurser var fælles osv.
Det er ikke kun historie ud fra den gode sentens "Hukommelsens sejr over glemslen..."
For har de 50 år så givet os nogle erfaringer, der måske kan tages frem i dag? Det mener jeg. De vil blive samlet og senere blive lagt ud her på hjemmesiden til inspiration for en god debat.
Det nye landsforbund kom til at hedde FDF/FPF fra den 1.januar 1974. Det bestod af pige- og drengekredse og selvfølgelig fælleskredse med omkring 35000 medlemmer - få år senere nåede vi over de 40000 i 446 kredse fordelt i 42 distrikter.
Børge Schmidt