Bestyrelsen består af frivillige, og de er ansvarlige for kredsens økonomi og for vedligehold af vores kredshus. Bestyrelsen hjælper også ved enkelte arrangementer og sparrer med lederne om det daglige FDF-arbejde.

Klik på kalender for at se kommende møder.

Måske har du lyst til at være med i bestyrelsen? Vi holder årsmøde hvert år i juni, og her vælges nye medlemmer. for den kommende sæson. Her kan alle medlemmer over 15 år og forældre til betalende medlemmer stille op.

Bestyrelsen i sæsonen 2023-24 består af følgende 10 personer:

Martin Fejrskov Andersen (Formand)

Forældrerep. (Kasper)

martin@fejrskov.net

Hans Jørgen Uggerhøj (kasserer)

Forældrerep. (Arthur)

fdfkassereraalborg8@gmail.com

Mette Amtkjær

Forældrerep.(Emma og Anna)

Mia Louise Foged

Forældrerep. (Anna)

Lise Poulsen

Forældrerep.(Christine og Isabella)

Mads Birk Saabye

Forældrerep. (Lauge og Aksel)

Jens Christian Meldgaard

Præst

Repræsentant for Nørre Tranders Kirke

Carsten Ballhorn

Repræsentant for lederne

Jeppe Dannevig

Suppleant for lederrepræsentanten

Daniel Rodin Bay

Kredsledelsen

ziggi@fdf.dk

Maria Harbo Thomsen

Kredsledelsen

mariaharbo@FDF.dk