Bestyrelsen består af frivillige, og de er ansvarlige for kredsens økonomi og for vedligehold af vores kredshus. Bestyrelsen hjælper også ved enkelte arrangementer og sparrer med lederne om det daglige FDF-arbejde.

Klik på kalender for at se kommende møder.

Bestyrelsen i sæsonen 2022-23

- Formand: Martin Fejrskov Andersen (forældrerepræsentant)

Mail: martin@fejrskov.net

- Kasserer: Thomas Madsen (forældrerepræsentant)

Mail: fdfkassereraalborg8@gmail.com

- Susanne Bielidt (forældrerepræsentant)

- Arí Sverrison (forældrerepræsentant)

- Inge-Lise Thomsen (repræsentant for Nr. Tranders kirke)

- Carsten Ballhorn (lederrepræsentant)

- Amalie Riis Nielsen (seniorrepræsentant)

- Maria Harbo Thomsen (kredsledelsen)

Måske har du lyst til at være med? På forældremøde i juni måned vælges nye medlemmer, og alle forældre til betalende medlemmer kan stille op.