Bestyrelsen består af frivillige, og de er ansvarlige for kredsens økonomi og for vedligehold af vores kredshus. Bestyrelsen hjælper også ved enkelte arrangementer og sparrer med lederne om det daglige FDF-arbejde.

Klik på kalender for at se kommende møder.

Bestyrelsen i sæsonen 2023-24

- Formand: Martin Fejrskov Andersen (forældrerepræsentant, far til Kasper)

Mail: martin@fejrskov.net

- Kasserer: Thomas Madsen (forældrerepræsentant, far til Johan og Juliane)

Mail: fdfkassereraalborg8@gmail.com

- Mia Louise Foged (forældrerepræsentant, mor til Anna)

- Lise Poulsen (forældrerepræsentant, mor til Christine og Isabella)

- Mads Birk Saabye (forældrerepræsentant, far til Lauge og Aksel)

- Mette Amtkjær (forældrerepræsentant, mor til Emma og Anna)

- Jens Christian Meldgaard (repræsentant for Nr. Tranders kirke)

- Carsten Ballhorn (lederrepræsentant)

- Jeppe Dannevig (lederrepræsentant, suppleant)

- Maria Harbo Thomsen (kredsledelsen)

- Daniel Rodin Bay (kredsledelsen)

Måske har du lyst til at være med i bestyrelsen? På forældremøde i juni måned vælges nye medlemmer. Her kan alle medlemmer over 15 år og forældre til betalende medlemmer stille op.