Den første planlægning og overblik over opgaver

Alle FDF-ledere ved, at det tager både tid og kræfter at planlægge en god lejr. Det er godt givet ud at begynde i god tid og gribe det systematisk an. Derfor har vi lavet denne guide, der er en opsamling af mange lederes erfaring.

Hvem beslutter en lejr?

Når vi tager på weekend- og sommerlejre er det naturligt, at alle ledere i klassen sammen beslutter en lejr. Det kan være ved sæsonplanlægning, hvor I sammen afklarer følgende punkter:

Dato og lejrens længde

 • Kan lederne deltage? Uden ledere, ingen lejr. Der skal være både mandlige og kvindelige ledere til stede hele lejren
 • Hvad passer ind klassens og kredsens kalender
 • Meld dato ud til forældrene så tidligt som muligt, gerne mindst 2 mdr. før
 • Hvem skal med på lejren?
 • Formål, tema eller ideramme, er der fx noget som passer ind i jeres øvrige program
 • Hvordan skal I sove (inde/ude)
 • Estimat hvor mange deltagere regner vi med kommer med?

Herefter er det vigtigt, at opgaverne bliver fordelt mellem flere ledere, for det er en alt for stor opgave for en frivillig at arrangere en lejr alene.

Hvis det er en lejr for flere klasser (fx sommerlejr) eller for en stor klasse med mange ledere, kan I nedsætte et udvalg med 3-6 personer til at planlægge lejren. Til en almindelig weekendtur fordeles ansvaret mellem alle klassens ledere.

Forslag til opgavefordeling

 1. Hytteleje
 2. Budget
 3. Indbydelse
 4. Program
 5. Madplan
 6. Pakning

Husk undervejs i planlægningen at holde hinanden godt informeret om, hvad der skal ske, og hvor langt I er kommet med planlægningen. Sådan kan I sikre, at gode ideer deles, at I sammen holder gejsten oppe - og at I kan give en hånd til en leder, der måske er presset med at nå sine opgaver.

Inden en lejr bør alle deltagende ledere vide, hvad der skal ske på lejren og kende deres opgaver. Så husk at dele program og uddele opgaver.