Udregn deltagerprisen ved at indsætte i regnskabsarket. Det tilstræbes, at kredsens lejrregnskaber balancerer - dvs. ender med et resultat tæt på 0 kr.

Husk at medregne disse udgifter:

 • Estimat for mad:
  • Ved almindelig forplejning beregnes ca. 60 kr./pers./helt døgn
  • Skal der laves særlig dyr mad eller er overvægt af seniorer og voksne justeres budget op fx 75-100 kr./døgn
  • Husk at regne ledere/tanter med!
 • Hytteleje
 • Huslejerefusion fra Aalborg Kommune (2022: 73 %)
 • Rengøring af hytten
 • Gebyr til FlexBillet
 • Materialer
 • Udflugter/entré
 • Andre udgifter
 • Ledere og tanter/onkler deltager gratis i almindelige weekend- og sommerlejre. Ved udlandsture og landslejre aftales deltagerpris for voksne altid med bestyrelsen.

Kredsens master card kan evt. lånes til indkøb. Husk at aftale med kasserer eller kredsledelse i god tid.

Hvis I har brugt FlexBillet/event IT kommer der en endelig opgørelse pr. mail ca. 3 dage efter arrangementet. den skal medtages i regnskab for lejren.

Efter lejren samles alle bilag og regnskab sendes til kasserer Thomas på fdfkassereraalborg8@gmail.com senest 14 dage efter lejren. Som udgangspunkt er klasselederen ansvarlig for at lave regnskab, men I kan vælge at lade en anden stå for opgaven.

Hvis I har brug for at få refunderet udlæg hurtigt, så ring til Thomas og lave en aftale.

Hent og udfyld excel-ark til budget og regnskab

Budget/regnskab