Fællesskab, fantasi og færdigheder

I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser.

Udfordringer og friluftsliv

I FDF udfordres børn og unge. Vi skaber rammer, som giver dem mulighed for at opleve hvordan det føles at overskride sine egne grænser. På dén måde får de en forståelse for deres individuelle styrker og kompetencer.

Vi er ude det meste af året. Derfor har vi stor respekt for naturen samt de udfordringer og det fællesskab, friluftslivet giver os.

Når børn og unge udfordres til at fire sig ned fra en bro eller bo en uge på naturens betingelser, giver det dem en stolthed og selvtillid, som trækker spor videre livet. Det giver dem større respekt for deres egne såvel som andres grænser og evner.

I FDF oplever børn og unge, at personlige grænser bedst overskrides i fællesskab, og sammenholdet med andre styrkes, når de klarer udfordringer sammen. Dét er kvaliteter, som er afgørende for deres udvikling mod voksenlivet.

Kreativitet og leg

I FDF hylder vi børns kreativitet og leg. Kreative fællesskaber giver mod på livet og forståelse for egne og andres personlige kvaliteter. Når børn og unge leger, udvikler de vigtige samarbejdsevner og opfindsomhed, som vil vare ved hele livet.

Legen er central i FDF, fordi det er en aktivitetsform, der kan rumme alle. Børn og unge udforsker deres kreativitet gennem leg, og det er afgørende for os, at børnene og de unge bevarer evnen til at se verden fra de skæve vinkler. Lige netop dét mener vi, at den kreative udfoldelse i leg hjælper med til.

Vi mener, at leg og kreativitet er vigtige elementer i børns udvikling. Når de mærker, hvilken værdi det kan have at turde gøre skøre, fjollede ting sammen med andre, får de bedre fornemmelse for deres egne, menneskelige kvaliteter. Samtidig udvikles deres evne til at samarbejde med andre.

Vi leger gerne i byen, men helst i det fri. Naturen er vores legeplads, og hver årstid byder på muligheder for udfoldelse og oplevelser.

Samvær og samtale

I FDF er det trygge samvær mellem børn, unge og voksne i centrum. Vi arbejder for at skabe rammer, der giver mulighed for at overveje de spørgsmål, som der sjældent er plads til andre steder. I samværet er der plads til at udforske personlige tanker i et ligeværdigt fællesskab med andre.

Vi er en folkekirkelig forening, og derfor er kristendommen et helt naturligt afsæt for vores samvær. Det betyder, at de voksne ledere i FDF har taget stilling til hvad kristendommen betyder for dem. Med dét udgangspunkt støtter vi børnene og de unge på vejen mod selv at finde personlige svar på spørgsmålene om tro og eksistens.

Vi mener, at det nærværende samvær og de svære samtaler med engagerede voksne, giver børnene og de unge en værdifuld mulighed for at opbygge et sprog og en selvforståelse, der gør dem i stand til at navigere i en til tider svært håndgribelig verden.

Læs mere om FDF på FDF.dk