Fotos

Vi bruger fotos taget på lejre og til møder her på hjemmesiden og på facebook, forudsat at forældrene har givet tilladelse til dette på indmeldelsen. Formålet er at reklamere for FDF og at give børnene mulighed for at vise deres forældre og andre, hvad de har lavet. På facebook bruger vi primært billeder af situationer med mange børn f.eks. i leg, da nogle forældre ikke ønsker nærbilleder af deres børn her. Det respekterer vi naturligvis. Kontakt kredslederen, hvis du har spørgsmål.

Brug af sociale medier

Generelt gælder FDFs øvrige samværsregler også i de sociale medier. Som tillæg er følgende vedtaget for lederne i FDF Aalborg 8 Nr. Tranders

- Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier.

- Som udgangspunkt accepterer ledere ikke en anmodning om kontakt fra kredsens børn via sociale medier.

- Både børn og ledere må bruge facebook-gruppen for FDF Aalborg 8 Nr. Tranders og klassernes lukkede grupper.