Vi har holdt hele 2 møder i august: et heldagsmøde og et aftenmøde, hvor vi havde besøg af Lene og Kim fra Hovedbestyrelsen.

Opsummering af heldagsmøde lørdag den 8. august

  • Vi sagde velkommen til det nye indsupplerede medlem Ejner
  • Vi drøftede, hvordan vi håndterer COVID-19 i Landsdelen, herunder tiltag/hjælp til vores udvalg og fælles kommunikation i forhold til eventuelle aflysninger/gennemførsel (se særskilt opslag/nyhed på hjemmesiden om S&S/Aktivlejren, hvor der også står hvordan vi håndterer øvrige arrangementer i efteråret)
  • Vi snakkede kort om de enkelte netværk i forhold til hvordan vi bedst kan understøtte at netværkssamarbejdet fortsætter på trods af COVID-19.
  • Vi drøftede fordele og udfordringer ved landsdelsmødet hvert år, herunder hvordan vi sikrer kontinuitet og mindre tid på ”formalia” i landsdelsledelsen med landsdelsmøde og potentielt nye landsdelsledelsesmedlemmer hvert år – og fik lagt en god plan for det.
  • Vi legede ”kalenderbingo” og fik fastlagt alle ldl-møder frem til landsdelsmødet i februar.

Opsummering af møde den 17 august med besøg fra HB

  • Mette havde en andagt med, hvor vi prøvede at lege fangeleg siddende på stolene med afstand – og det lykkedes
  • Vi havde modtaget et oplæg fra Hovedbestyrelsen med et forslag til strategifortælling, som vi kom med input til. Strategien stilles forventeligt som forslag til Landsmødet.
  • Vi kom også med ideer til hvordan vi kan implementere strategien i Landsdel 2, såfremt den måtte blive vedtaget på Landsmødet.

Næste landsdelsledelsesmøde er den 21. september