FDF Landsdel 2 består 43 kredse fordelt i det midtjyske. Fra FDF Klim-Throup-Vust i nord til FDF Frederiks i syd, og fra FDF Genaa i øst til FDF Lem i vest. Landsdelens kredse er samlet i 9 lokale netværk, hvor formålet er at understøtte hinandens daglige FDF-arbejde.

Landsdelen har en landsdelsledelse, som har det overordnede ansvar for landsdelens aktiviteter og for at gennemføre landsdelens lederuddannelse. Desuden er det landsdelsledelsens opgave at inspirere til løbende debat af arbejde i FDF.