Forbundssekretærens arbejde

FDF har ansat 8 forbundssekretærer med tilknytning til hver sin landsdel. Forbundssekretærene er ansat som udviklingskonsulenter til at støtte kredsene og landsdelen i deres udvikling. Forbundssekretærerne arbejdet i halvdelen af deres tid for kredse og landsdele og den resterende del af deres ansættelsestid for forbundet med udvikling baseret på landsmødets beslutninger.