2000

Ny struktur vedtages på Landsmødet i november.
Landsdelen nyformuleres, og man bruger 2001 på at planlægge det.

2002

Landsdelen er en selvstændig enhed med 3 personer – Leder, kasserer og sekretær. Forbundssekretæren sidder med ved bordet.
Aktivlejren overlever, gennemføres af forbundssekretæren
Aktivlejren får eget udvalg (igen)
Lederuddannelsen har endnu ikke et udvalg, men der afholdes 21 kurser i kredse og netværk i sæsonen ’02-’03

2003

Fælles Ledertur til Rysensteen i marts med 40 deltagere
Fællesmøde med HB
Lederuddannelsen – nyt udvalg med hjælp fra sekretæren

2004

Forslag om udlandstur – engang efter landslejr 2006
Landsdelen indfører kontingent på 10 kr.
Pilteledermødet nedsætter en pilteprojektgruppe.
SingIn i samarbejde med Lynghøj Efterskole – 3 steder
Seniorstart, Ledersnart og Aktivkursus indføres
Landsdelen foreslår på landsmødet 2 års perioder – vedtages.

2005

Fælles Lederweekend på Firbjergsande i februar på Venø aflyses pga. for få deltagere
Forbundssekretæren slutter 1. januar – landsdelsledelsen består nu af 2. Til valget i marts var kun de to opstillet, og ikke flere meldte sig, så LDL fik mandat til selv at finde et medlem mere og indsupplere det på mødets vegne.
Første Pilteweekend
Fælles Ledermøde i Hobro – Oplæg til udlandstur fra landsdel 5, evaluering af pilteweekend og orientering fra landslejrens borgmester.

2006

Kredslederkursus og ”20+ kursus” på Lynghøj sammen med landsdel 1
Visions- og debatmøde i Kolding
Landslejrfortræning Lynghøj
FDF Skrødstrup genstartes, FDF orkester Viborg startes
Udlandstur-udvalg planlægger tur 2008

2007

Landsdelsmøde på Borremose, sammen med seniorkursus, lederkursus og bestyrelseskursus 16.-17. marts
Indkøb af GPS-kasse til landsdel
Fælles kredsledermøde for Viborg, Kongenshus og Middelsom-Sønderlyng.

2008

Samarbejdsaftalen omhandler ”Team Nord” med 3 sekretærer i stedet for 1 fast sekretær. Dog fast 1 kontaktperson for både landsdel og kredse.
Landsdelsweekend på Borremose – kun kursus
Landsdels PilteWeekend for 2. gang
Første Udlandstur går til Østrig
Første Sille og Sigurd på Sletten
FSA – Fælles Senior Arrangementer – laver første tiltag

2009

Landsdelsweekend 6.-7. marts på Lynghøj – genvalg til LDL
Månebase Alpha fredag
Indy, Anna og Jonas i landsdelene
Fælles møder landsdel 1-2-3
Sl@sh sammen med landsdel 1-2-3

2010

Landsdelsweekend 5.-6. marts Nørgaards Højskole Bjerringbro
Natkirke og foredrag med Lola Jensen
HB-grillaften på Lynghøj fælles med landsdel 1
Udvalgsmødet” afholdes første gang i november

2011

Landsdelsdøgn Lynghøj 18.-19. marts
Mammen genstarter, forsøg på at genstarte Ebeltoft mislykkes
”Altid Elsket” bliver vores standardgave

2012

Landsdelsdøgn Lynghøj 16.-17. marts
Stiftende generalforsamling til Distriktsforeningen
Lynghøj laver ”Væbnermesterskab” fredag aften
Landsdelsledelsen hyrer en "regnskabsfører" der sørger for bogføring og betaling af regninger mv.
Grill-møde med HB sammen med landsdel 1
Sl@sh landsdel 1-2-3

2013

Landsdelsdøgn 15.-17. marts på Lynghøj
Distriktsforening oprettet, hjemsted Randers
Udlandstur til Holland
Sl@ash igen

2014

Landsdelsdøgn Borremose 14.-15. marts – kun kurser
Stress light fredag og SingIn lørdag aften

2015

Landsdelsdøgn Borremose 6.-8. marts
Aktivlejrens ”Drengene mod pigerne” fredag aften, SingIn lørdag aften
BLÅ DAG afholdes for Første gang i Ree Park

2016

Landsdelsdøgn Borremose 11.-13. marts – kun kurser
Ranger Challenge fredag aften – ”Troen er retten til ikke at kunne forstå” Finn Andsbjerg lørdag aften
Landslejr-opgaver – bl.a. fordeling af kredsene i byer og ”Fessor-terning”

2017

Landsdelsdøgn Borremose 17.-19. marts
Sagaløbet fredag aften – Sune Lohse lørdag aften
Der stoppes med at bruge regnskabsfører (kasseren i landsdelen overtager denne rolle).
Der forsøges genopstartet et piltearrangement, men det lykkes ikke grundet lavt deltagerantal.

2018

Landsdelsdøgn igen på Borremose – 9. til 11. marts. Usædvanligt lavt deltager antal. Formodes at skyldes sammenfald med Væbnermesterskabets HotSpot.
Sidste weekend i maj afholder LDL endnu engang et pilte-arrangement. Weekend konceptet er retur. Over 100 pilte hvilket må betragtes som en succes. Weekenden afholdes i samarbejde med Borremose.
Eleverne på psykologi/pædagog-linjen planlagde og afholdte selv lørdag eftermiddags aktiviteterne.
Borremose Efterskole lukkes i juli grundet manglende elev tal.
Den efterhånden traditionsrige ”Nytårskur” for alle landsdelens udvalg blev rykket fra januar til juni. En fredag aften på Sejlcenteret i Viborg. Der var ingen bagkant hvilket gjorde at folk hyggede med brætspil til ud på natten.
Udlandstur til Schweiz gennemføres.
Samarbejde med Skrødstrup Efterskole om Landsdelsdøgn 2019 påbegyndes.

2019

Som noget nyt afholdes der landsdelsmøde en hverdagsaften – torsdag den 31. januar 2018.
Stor succes og mange deltagere - og meget aktiv debat om landsdelens fremtid (herunder blev blandt debatteret 3 forskellige budgetforslag fra landsdelsledelsen - om hvilken retning landsdelen skal gå.
Der blev vedtaget valgvedtægter for landsdel 2, som beslutter følgende:

  • landsdelsmøde afholdes hvert år
  • landsdelsledelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2årig periode, således at 2 er på valg det ene år og 3 på valg andet år.
  • UR for stemmeret på landsdelsledelsesmøder

Landsdelsdøgn afholdes første gang på skrødstrup efterskole. Der afholdes leder Sing-In lørdag aften.

2020