Nette er desværre sygemeldt i minimum 2 mdr. fra Landsdelsarbejdet og Sasia skal rejse med kirken til Zanzibar fra midt august til midt november. Da vi derfor kan være helt nede på 3 personer i landsdelsledelsen i en periode, besluttede vi midlertidigt at lade Glenn indtræde som vikar i Landsdelsledelsen.

Derudover snakkede vi på mødet om:
Vi havde besøg af Lene fra Hovedbestyrelsen, som fortalte om HBs arbejde med udviklingsmål og meget mere 🤝
Vi evaluerede landsdelsmødet og Landsdelsdøgn, herunder snakkede vi om arrangementerne i 2020 og vores ideer til at få endnu flere til at deltage på Landsdelsdøgn 2020👩‍🏫

Da Bitten stopper som udviklingschef, har der ikke været mulighed for at mødes og snakke om samarbejdsaftalen mellem HB og landsdelen, så dette er udskudt til efter sommerferien 🔜