Bestyrelses sammensætning

Valg til kredsbestyrelsen sker på årsmødet, der afholdes i årets første kvartal. Man bliver valgt for en 2-årig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år, og den anden halvdel er på valg i lige år.

Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer, hertil eventuelle suppleanter.

  • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

  • En repræsentant for det lokale sogn.

  • Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

Gitte Søjberg
Formand


Susanne Alveen Schmidt
Kredsleder


Camilla Toft

Kasserer

Sofie Holten Hvid Lund
Forældrerepræsentant

Sandra Andersen
Forældrerepræsentant

Line Zanchetta
Forældrerepræsentant

Astrid Smidth
Ungdomsrepræsentant

Lucca Kosack

Lederrepræsentant

Bestyrelsens dokumenter

Referater fra bestyrelsesmøder kan udleveres ved kontakt til formand, eller kredsleder.

Årsmøder

Hvert år afholdes der årsmøde - som er et møde for både forældre og børn.

Her modtager man information og hvad der er sket i løbet af året samt hvad der er af planer for det løbende år.

Referater fra årsmøderne kan fås ved kontakt til kredsleder eller formand.