Det er målet med kredsens transportpolitik, at ingen medlemmer må udsættes for usikker transport, og at sikker transport-kultur fremmes.

For at nå målet kræves det, at alle er bekendt med og overholder nedenstående reglerne. Det betyder følgende:

Skal I transportere børn i private biler, er det godt at tjekke reglerne om brug af sikkerhedsseler og barnestole.

Reglerne er som følger:

  • Der må ikke være flere personer i bilen, end der er sikkerhedsseler til.
  • Børn under 135 centimeter skal være fastspændt med særligt godkendt sikkerhedsudstyr, som er tilpasset barnets højde og vægt. Dette gælder på forsæde såvel som bagsæde
  • Man må desuden ikke placere børn i en bagudvendende barnestol på en siddeplads med frontairbag, medmindre denne er deaktiveret.

Det medfører klip i kørekortet, hvis børn under 15 år ikke bruger sele, og hvis børn under 135 centimeter ikke er fastspændt efter ovenstående regler.

Nedenstående regler er kun gældende når kredsene låner/lejer en bus uden fører.

Kørsel i Danmark

Ved kørsel indenfor 50 kilometer fra køretøjets hjemsted, stilles der ikke krav til førerens uddannelse, og der er ikke krav om hvidt og blåt kvalifikationsbevis. Dog skal føreren være fyldt 21 år og have et års erfaring med kørsel med lastbil eller bus.

Hvis kørslen sker ud over 50 kilometer fra køretøjets hjemsted, skal føreren have et hvidt og blåt kvalifikationsbevis. Ligeledes skal føreren være fyldt 21 år og have et års erfaring med kørsel med lastbil eller bus.

Reglerne gælder dog ikke, hvis køretøjet er indrettet til højst 17 personer inklusiv føreren.

Kørsel i udlandet

Føreren skal være fyldt 23 år og have minimum to års erfaring med kørsel med lastbil eller bus samt være i besiddelse af blåt og hvidt kvalifikationsbevis.

Regler vedrørende lån af bus

Hvis kredsen låner/lejer en bus uden fører hos en erhvervsmæssig udlejer, skal denne udlejer være godkendt. Udlejeren har ansvaret for, at den udlejede bus er i orden, at lejeren foreviser blåt og hvidt uddannelsesbevis, at der er installeret fartskriver i bussen, og at lejeren bliver orienteret om køre- og hviletidsbestemmelserne.

Hvis bus lejes skal der foreligge en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, fra udlejeren. Denne søges hos Færdselsstyrelsen. Hvis bussen lånes uden vederlag (dog må for eksempel benzin og olie dækkes), så kræves der ikke tilladelse.

I tilfælde hvor foreninger låner en bus af en anden forening, vederlagsfrit, skal udlåner ikke være godkendt. Men hvis lån sker gratis, skal låneren medbringe en særlig erklæring udstedt af Færdselsstyrelsen. Hvis kredsen lejer bussen af en anden forening, så gælder samme regler som erhvervsmæssig udlejning – altså at udlejer skal være godkendt.

Føreren af en bus til mere end 17 personer skal, foruden at opfylde alle de nævnte krav, tillige overholde køre- og hviletidsbestemmelserne. Bussen skal også være forsynet med fartskriver.