Det er målet med kredsens badepolitik, at ingen medlemmer må føle sig presset at deltage i badeaktiviteter mod deres vilje, og at fremmes sikker omgang med vand.

Det betyder følgende:

Dette gøres blandt andet ved at følge de 5 baderåd udarbejdet i samarbejde med internationale livredningsorganisationer og er afstemt med Søværnets Operative Kommando (SOK).

Rådene samler og forenkler de mange baderåd, vi har hørt gennem tiden, og de lærer dig at nyde livet på stranden uden at sætte det på spil.

De 5 baderåd er strandens færdselsregler og rygraden i kystlivreddernes oplysningsarbejde, fordi de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke er overholdt.

Lær at svømme
Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

Gå aldrig alene i vandet
Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

Læs vinden og vandet
Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

Lær stranden at kende
En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

Slip ikke børnene af syne
Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.

Bades der i offentlige sømmebassiner, vandlande m.v. gælder tillige:

Der skal være livredder tilstede, enten blandt de voksne deltagere eller blandt de ansatte på stedet (vil altid være opfyldt ved badning i normal åbningstid).