Målet med alkoholpolitikken er, at ingen skal føle sig forpligtet til at indtage alkohol mod deres vilje.

Det er målet med kredsens alkoholpolitik, at ingen medlemmer må føle sig presset til indtagelse af alkohol mod deres vilje, og at fremmes en kultur hvor det er muligt at have det sjovt, også uden alkohol.

Det betyder følgende:

Der må ikke nydes alkohol i forbindelse med forbundsarrangementer.

Der må ikke nydes alkohol i forbindelse med kredsarrangementer, hvor der deltagere børn.

Dette omfatter følgende arrangementer, men udelukker ikke øvrige arrangementer/aktiviteter hvor der deltager børn og unge: Børnemøder, lejre, forældrearrangementer og dagsarrangementer.

Til leder- og/eller bestyrelsesarrangementer som har til formål a styrke sammenholdet, kan der nydes alkohol.

Dette forudsætter at der tages behørigt hensyn til deltagere som ikke ønsker indtagelse af alkohol. Der serveres udelukkende alkohol for unge under 18 år (seniorrepræsentant eller ligende), med skriftlig tilsagn fra deres forældre/værge.

Til arbejdsdage i kredshus/hytte eller lignende kan voksne nyde en genstand (øl, cider eller lignende) til maden.

Det er et fælles ansvar, at alkoholpolitikken overholdes.
Der opfordres til, ikke at medbringes alkoholiske drikke uden foregående aftale med bestyrelsen eller kredslederen.