Tanter og onkler

Hvad er en lejrtante?

En tante eller onkel er en person, som er praktisk hjælper på en lejr, primært med opgaver i køkkenet, men det kan også være andre praktiske opgaver såsom at gøre rent, sætte plaster på, kæmme for lus eller hvad der ellers opstår af småopgaver. En tante er også en omsorgsperson, som kan give et barn en lille pause, rense et sår eller hælde en kop kaffe op til en træt leder.

Hvorfor har vi tanter og onkler med?

Tanternes indsats gør, at lederne kan være koncentrerede om børnene hele dagen, uden at skulle sørge for det praktiske. På mindre weekender og lejre for de ældste børn er der sjældent behov for tanter, men på længere lejre som sommerlejre har vi altid brug for en ekstra hånd.

Skal børnene ikke hjælpe til?

Jo, på de fleste lejre har børnene tjanser, hvor de løser praktiske opgaver tilpasset deres alder. For de yngste er det som regel borddækning, afrydning og opvask, de ældre børn deltager også i madlavning, rengøring, brændehugning o.lign.

På nogle lejre vælger lederne, at der skal bruges mere tid på programmet frem for praktiske opgaver, og nogle gange er det ikke praktisk muligt at have børn med i køkkenet.

Børneattester

Kredsens regler siger, at tanter skal udfylde børneattest inden deltagelse i længerevarende lejre. Der skrives under på at landsforbundet må få kontrolleret personens straffeattest for børnerelaterede domme.

Hvorfor være tante eller onkel?

Nogle tanter er tidligere FDF-ledere, som savner sommerlejrlivet. Andre er forældre, som har lyst til at opleve en sommerlejr indefra. Nogle forældre tager med som tanter, fordi deres barn ikke tør tage af sted selv, eller fordi der er en historik med hjemve.

Dit barn og dig

Hvis dit barn vil hænge hos dig i køkkenet, så bed en leder om hjælp, hvis du ikke selv kan sende barnet videre. Hvis du gerne vil sidde sammen med dit barn, f.eks. i siestaen eller til lejrbålet om aftenen, så er det helt OK, men sørg for at sidde sammen med andre jævnaldrende børn, så du ikke trækker barnet ud af fællesskabet, men tager del i dette.

Vær særligt opmærksom omkring sengetid. Selvfølgelig må du sige godnat til dit barn, men husk at du er tante eller onkel for alle lejrens børn. At enkelte børn har deres forældre tæt på og derved får ekstra opmærksomhed, kan nemt udløse hjemve hos andre børn. Generelt er det lederne, der står for at putte alle børn og tackle små og store problemer i dagens løb og ved sengetid.

Er du usikker på din rolle, så snak gerne med dit barns leder om det. Målet er at dit barn opnår tryghed ved at være på lejr uden hjælp fra dig, men med den viden og tryghed om, at du er i nærheden.

Organisering

Køkkenet ledes som regel af en erfaren tante eller leder, som har kendskab til madplan, indkøb osv. Sammen tilrettelægger I hvem der løser hvilke opgaver, hvem der skal tidligt op og sørge for morgenmad, og hvem der gør klar til natmad og ledermøde. Du skal regne med at der er opgaver det meste af dagen. Hvis der er flere tanter der er behov for, forbeholder vi os ret til at prioritere tanter som kan deltage på hele lejren for at sikre kontinuitet.

Ledermøde

Lederne mødes som regel om aftenen efter puttetid, for at snakke dagen igennem og gennemgå næste dags program, og for at hygge sig sammen. Tanterne er velkomne til disse møder.