Hjælp fra forældre

I FDF Vodskov er vi omkring 100 medlemmer.

Alle medlemmer i kredsen både børn og ledere betaler kontingent.

Hovedparten af det indbetalte kontingent viderebetaler kredsen til landsforbundet FDF, og det betyder, at kredsen kan trække på det store fællesskab, som landsforbundet står for.

Vi får aktivitetstilskud fra kommunen til alle medlemmer mellem 6 og 18 år.

Derudover får vi tilskud til drift af vores kredshus, Stampehuset og til visse udgifter til kredsens hytte Borgen i Hammer Bakker.

Lokalt skal der bruges penge for at få det hele til at løbe rundt, og derfor skaffer vi penge på festlig og slidsom vis gennem tjanser for erhvervsforeningen, Vodskov menighedsråd, lodseddelsalg osv.

Alle indsamlede midler kommer alle til gode i form af billigere arrangementer, indkøb af nødvendigt udstyr, materialer og andre goder i det daglige arbejde.

Ledere og forældre

Lederne i kredsen arbejder frivilligt og får ingen løn, sponsorpenge eller frynsegoder.

De påtager sig opgaverne fordi de har lyst og fordi de kan lide fællesskabet med hinanden og med børnene.

Forældre er vigtige i FDF – selvom de ikke er medlemmer.

Vi forventer, at forældrene hjælper med at skaffe penge og løse praktiske opgaver, sådan lederne kan bruge tiden på at lave aktiviteter for børnene.

Hjælp til opgaver

På de kommende sider er der konkrete eksempler på opgaver, som vi gerne vil have hjælp til at få løst.

Ideen er, at der er en ansvarlig fra FDF Vodskov til koordinering, og det er forældrene, der hjælper med at få den konkrete opgave løst.

Forældrene "stiller sig til rådighed" til en eller flere opgaver.
Den kredsansvarlige ved så hvem der kan kontaktes, når den konkrete opgave skal løses.

Vi håber på stor tilslutning, for vi har behov for Jeres opbakning og støtte.

Tak.