Opgavebeskrivelse

Gulvvask og rengøring af toiletter.
Kredsansvarlig udleverer nærmere instruktion.

Hvornår

Efter udlejning.
Kredsansvarlig koordinerer.

Hvor mange personer

2-3 personer til hver rengøring.

Kredsansvarlig

René Aaholm, mobil 29232 7756