FDF Silkeborg 1. kreds kan ikke beskrives, uden at også Møgelø skal nævnes. Møgelø består af ca. 28 tdr. land dejligt kuperet terræn, som er beliggende midt i Julsø. Øen er en selvejende institution med egen bestyrelse, valgt af FDF Silkeborg 1. og 2. kreds. Tidligere og nuværende ledere lægger masser af timer i vedligeholdelse og andre praktiske opgaver på øen. Det er muligt at komme med i dette arbejdsfælleskab ved at kontakte Viggo på 51883748
Siden 1912, hvor FDF holdt den første sommerlejr på øen, har vi næsten hvert år siden benyttet den til sommerlejre.

Kig forbi Møgelø egen hjemmeside