Kredsens ledelse og lederuddannelse

Det daglige arbejde i FDF Silkeborg 1. kreds planlægges i fællesskab mellem kredsens og klassens ledere. Der afholdes ledermøder ca. hver 6. uge. På disse møder planlægger man kredsarrangementer og drøfter kredsen daglige drift.

Lederne vælger en kredsleder/kredsledelse, der bla. står for kontakten til bestyrelsen, de andre kredse i netværket, landsdelen og landsforbundet. Kredsledelsen indkalder til ledermøder og holder styr på de løse ender efter bedste evne.

Unge seniorer, som har lyst til at blive ledere i FDF, inddrages som hjælpeledere, primært på de yngre klasser.

Både hjælpeledere og ledere har mulighed for at deltage i lederuddannelse, lokalt og i landsforbundet. Uddannelsen starter allerede i seniorvæbneralderen

Samværspolitik og børneattester

I FDF Silkeborg 1 har vi vedtaget en samværspolitik, som revideres hvert år.

Vi indhenter børneattester på alle ledere og hjælpeledere over 15 år, ligesom vi indhenter det på tanter og andre voksne, som deltager i kredsens arbejde.

Samværspolitik