Hvordan?


FDF har vedtægter som er besluttet på FDFs landsmøde, som afholdes hvert andet år. Til landsmødet sender vi normalt to delegerede, som regel fra kredsledelsen.

En del af FDF vedtægter bestemmer ,at hver FDF kreds har en bestyrelse, som vælges på et årsmøde. Vi afholder årsmøde samtidigt med sæsonafslutningen i juni, hvor vi vælger hvem der skal sidde i bestyrelsen.

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.

Læs mere om årsmødet her: https://kredsservice.fdf.dk/bestyrelse/arsmode/detsigervedtaegterne/

Hent referatet fra 2023 her:

Årsmøde 2023