Bestyrelsen vælges hvert år i juni på medlemsmødet i forbindelse med sæsonafslutningen. Valgperioden er to år.

Bestyrelsen i FDF Silkeborg 1. kreds er konstitueret således:

Rune Eyermann (formand) tlf. 28 77 70 69 mail: rune@eyermann.dk

Flemming Frøsig Christensen (kasserer) 20 51 75 49 mail:ffc@fdf.dk

Repræsentant fra kredsledelsen: Karin Biering, Dorthe Markvart Nielsen og Emma Pape deltager som observatører

Repræsentant fra sognet: Kristian Dissing

Medlemsrepræsentanter: Jesper Karbo (far til Carl, væbner) Anders Aaboe (leder), Jens-Gustav Dissing (senior), Peder Eriksen (far til Gustav, pilt og Laura, seniorvæbner)

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Øvrige medlemmer har forskellige ansvarsområder.

Fælles for hele bestyrelsen er, at den har det overordnede ansvar for, at kredsen lever op til FDFs formål og drives økonomisk ansvarligt.

Det er bestyrelsen, der tager initiativ til pengeskabende arrangementer, som f.eks. salg af lodsedler, julekalendere og julebazar i Mariehøj sognehus, som alle er vigtigste indtægtskilder for kredsen.

Læs mere om kredsens demokrati og årsmøde under punktet demokrati

Her ses bestyrelsens sammensætning i diagramform

Kontakt bestyrelsen

Kan kontaktes via formanden eller på mail: kontakt@fdfsilkeborg1.dk