Den nuværende bestyrelse består af:

Formand: Bente Ryberg, 41851099, Benteryberg@gmail.com

Kasserer: Jakob Wrang, kasserer@k25.dk

Menighedsrådsrepræsentant: Nanna Bistrup Wrang

Kredsleder: Ida Kjellin

Bestyrelsesmedlemmer: Tine Grolin Kristensen, Stig Fog, Jeanne Woll

Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til Brønshøj Sogn.


Der er årsmøde hvert år, hvor der er valg til bestyrelsen.

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen Alle medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af én af deres forældre.

Medlemmer der er fyldt 15 år, men endnu ikke er 18 år, kan lade sig repræsentere af én af deres forældre.

Næste årsmøde 24. april 2024

Indkaldelse til årsmødet 2023

Invitation til årsmøde i FDF K25 Brønshøj

Afholdes 24. april kl. 20.30 i BSH

Find dagsorden her