Vi glæder os til at byde dig velkommen i FDF K25 Brønshøj!

Indmeldelse

Hvis dit barn eller du har lyst til at være FDFer, er det vigtigt for os at tage godt imod jer.
Derfor skal du kontakte kredsledelsen på mail kredsledelse@k25.dk inden I møder op.
Der kan være venteliste på enkelte hold.
Du skal udprinte og medbringe indmeldelsesblanketten i udfyldt stand til det første møde. Blanketten afleveres til lederne på holdet.

Vi glæder os meget til at se jer.

Indmeldelsesblanket

Find dit barns FDF klasse her:

FDF klasser

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe den til et FDFmøde. Spørg din leder.

Kontingent

Kontingent
Det koster 800 kr. om året at gå til FDF i K 25 Brønshøj, inkl. March og Lejr, som er FDFs sangbog. Kontingentet opkræves 2 gange om året.

Kontingentopkrævningen sendes ud via mail.

Kontakt os

Kontakt kredsledelsen for mere information.

Vær opmærksom på, at der kan være venteliste på enkelte hold.

Mail: kredsledelse@k25.dk

Ida Kjellin: 24596768

Udmeldelse

Hvis dit barn ikke længere ønsker at gå til FDF skal du skrive en mail til barnets leder. Dette gælder ligeledes ved adresseændring eller ændring af emailadresse.

Kender du ikke dit barns leder kan du skrive til medlem@k25.dk