Vi lægger stor vægt på, at kredsens medlemmer er en del af et kendt fællesskab med trygge rammer, og der vil derfor altid være de samme ledere på de enkelte klasser gennem sæsonen. Vi tror på, at børn skal udfordres, men der skal også være plads til hygge og sjov, leg og fantasi, alvorsstunder m.m. - alt sammen med baggrund i det kristne menneskesyn.

Klasselederne følger klasserne tæt, og det er derfor også vigtigt at huske, at melde afbud til mødet, hvis du er forhindret i at komme.
Du kan melde afbud direkte til klasselederen, find nummeret bagerst i Blæseren.